Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch [war's]

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Äthyl Dekl. eten Substantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Zoll m Dekl. tull u Substantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Deich m skyddsvall t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
klebrig sein
war klebrigklebrig gewesen
klibba -r -de -t verb
vara klibbig
Verb
rechtslastig sein
war rechtslastigrechtslastig gewesen
vara höger
var höger-

Präsens: är höger
politVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
är, varaVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara är var varitVerb
war var (Prät. von "vara")Verb
war varaVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara (är)Verb
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
siehe oben
Abkürzung: s.o.
se ovan
Förkortning: s.o.
sog., sogenannte/r/s s.k. = kallad / kallat / kallade
Kaugummi m / n -s tuggummi -t -n -na nSubstantiv
Kaffeetablett n -s kaffebricka -en -or uSubstantiv
Team n -s team -et, (arbets)lag -et, grupp -enSubstantiv
Pipeline f -s pipeline -enSubstantiv
Spike m -s dubb -en, -arsport, VerkSubstantiv
Snowboard n -s snowboard -et
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.07.2021 23:06:13
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken