Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch (ist) angeblich krank gewesen

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
Dekl. Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
altern
alterteist gealtert
åldras, åldra/des -ts
Deponens
Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara är var varitVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara (är)Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
är, varaVerb
sein (er ist)
warist gewesen
vara (han är)
varhar varit
Verb
krank sjuk -t -a
gewesen före detta, förutvarandeVerb
gewesen varit (av vara)Verb
klebrig sein
war klebrigklebrig gewesen
klibba -r -de -t verb
vara klibbig
Verb
rechtslastig sein
war rechtslastigrechtslastig gewesen
vara höger
var höger-

Präsens: är höger
politVerb
zerfallen
zerfielist zerfallen
sönderfalla
sönderföllhar sönderfallit
Verb
eilen
eilteist geeilt
kila
kiladehar kilat
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga, -er
flöghar flugit
Verb
verzweifeln
ist verzweifelt
förtvivla förtvivlade förtvivlatVerb
kriechen
krochist gekrochen
krypa, kryper
kröphar krupit
Verb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren
åka (åker)
åktehar åkt
Verb
eilen
eilteist geeilt
hasta
hastade
Verb
verhungern
verhungerteist verhungert
svälta ihjäl
svalt ihjälhar svultit ihjäl
Verb
verwelken
verwelkteist verwelkt
vissna, förtvina
vissnavissnadevissnat

vissnar (Präs.)
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga flyger flög flugit flugenVerb
rudern intransitiv
ruderteist gerudert
ro
rodderott
Verb
kriechen
krochist gekrochen
krypa (kryper), kröp, krupitVerb
kentern
kenterteist gekentert
kantra
kantradekantrat

kantrar (Präs.)
Verb
angeblich påstådd
der Auffassung sein
warist gewesen
vara av uppfattningen
varhar varit
Verb
sein verb (ist, war, ist gewesen) vara verb (är var varit)
Der Kleine ist krank Den lille är sjuk
sein (ist, war, ist gewesen) vara, är (var, varit)
springen
sprangist gesprungen
hoppa -de -tVerb
Heute ist... I dag är det...
gelangen
gelangteist gelangt
nå, komma, uppnå, framVerb
schwimmen
schwammist geschwommen
simma
simmadehar simmat
Verb
dazwischenkommen
ist dazwischengekommen
komma emellanVerb
Es ist... Hon/Den är...
jemandem entkommen
entkamist entkommen
slippa undan ngn
slapphar sluppit
Verb
Morgen ist... I morgon är det...
taumeln
taumelteist getaumelt
ragla
raglade
Verb
verrosten
verrosteteist verrostet
rosta sönder
rostade sönder
Verb
verkümmern
ist verkümmert
förtvina
upphöra att utvecklas
Verb
verschmachten
ist verschmachtet
försmäkta -r
försmäktade
Verb
dies ist det här är
dringen
drangist gedrungen
tränga, -de
trängdehar trängt

bana sig väg
Verb
folgen
folgteist gefolgt
följa följer följde följtVerb
notlanden
ist notgelandet
nödlanda
har nödlandat
Verb
schwarzfahren
fuhr schwarzist schwarzgefahren
fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett
(fusk)åkte
Verb
Übermorgen ist... I övermorgon är det...
hinausstürmen
ist hinausgestürmt
rusa ut
rusade ut
Verb
erkalten intransitiv
erkalteteist erkaltet
kallna
kallnade
Verb
krank feiern
feierte
sjukskriva sig fast man inte är sjuk
sjukskrev
Verb
umsteigen
ist umgestiegen
byt, byta
tåg, buss o dyl.
Verb
entgleisen
entgleisteist entgleist
urspåra
urspåradeurspårad
Verb
verdorren
ist verdorrt
förtvina
förtorka
Verb
vorgeblich, angeblich förmentAdjektiv
verjähren intransitiv
verjährteist verjährt

{recht}
preskriberasVerb
krank spielen spelar sjukdom
schwer krank invalidiserad
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.06.2021 15:23:05
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken