Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch (ist) Pfadfinder gewesen

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
Dekl. Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
altern
alterteist gealtert
åldras, åldra/des -ts
Deponens
Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara är var varitVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara (är)Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
är, varaVerb
sein (er ist)
warist gewesen
vara (han är)
varhar varit
Verb
eilen
eilteist geeilt
kila
kiladehar kilat
Verb
rechtslastig sein
war rechtslastigrechtslastig gewesen
vara höger
var höger-

Präsens: är höger
politVerb
klebrig sein
war klebrigklebrig gewesen
klibba -r -de -t verb
vara klibbig
Verb
gewesen varit (av vara)Verb
gewesen före detta, förutvarandeVerb
kentern
kenterteist gekentert
kantra
kantradekantrat

kantrar (Präs.)
Verb
zerfallen
zerfielist zerfallen
sönderfalla
sönderföllhar sönderfallit
Verb
Pfadfinder m en scout, en stigfinnareSubstantiv
verzweifeln
ist verzweifelt
förtvivla förtvivlade förtvivlatVerb
kriechen
krochist gekrochen
krypa, kryper
kröphar krupit
Verb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren
åka (åker)
åktehar åkt
Verb
eilen
eilteist geeilt
hasta
hastade
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga, -er
flöghar flugit
Verb
verhungern
verhungerteist verhungert
svälta ihjäl
svalt ihjälhar svultit ihjäl
Verb
verwelken
verwelkteist verwelkt
vissna, förtvina
vissnavissnadevissnat

vissnar (Präs.)
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga flyger flög flugit flugenVerb
rudern intransitiv
ruderteist gerudert
ro
rodderott
Verb
kriechen
krochist gekrochen
krypa (kryper), kröp, krupitVerb
sein (ist, war, ist gewesen) vara, är (var, varit)
der Auffassung sein
warist gewesen
vara av uppfattningen
varhar varit
Verb
sein verb (ist, war, ist gewesen) vara verb (är var varit)
dringen
drangist gedrungen
tränga, -de
trängdehar trängt

bana sig väg
Verb
emigrieren
emigrierteist emigriert
emigrera
emigrerade
Verb
segeln
segelteist/hat gesegelt
segla -r -de -tVerb
davonschießen
ist davongeschossen
raka i väg
rakade
Verb
Das ist... Det är...
erröten
erröteteist errötet
rodna -de -tVerb
werden
wurdeist geworden
bli, Hilfsverb skola, komma att, Passivbildung bliVerb
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
erkalten intransitiv
erkalteteist erkaltet
kallna
kallnade
Verb
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
schwarzfahren
fuhr schwarzist schwarzgefahren
fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett
(fusk)åkte
Verb
notlanden
ist notgelandet
nödlanda
har nödlandat
Verb
folgen
folgteist gefolgt
följa följer följde följtVerb
verschlacken intransitiv
verschlackteist verschlackt
förslaggas
förslaggades
Verb
dies ist det här är
verschmachten
ist verschmachtet
försmäkta -r
försmäktade
Verb
verkümmern
ist verkümmert
förtvina
upphöra att utvecklas
Verb
taumeln
taumelteist getaumelt
ragla
raglade
Verb
Heute ist... I dag är det...
Morgen ist... I morgon är det...
jemandem entkommen
entkamist entkommen
slippa undan ngn
slapphar sluppit
Verb
Es ist... Hon/Den är...
dazwischenkommen
ist dazwischengekommen
komma emellanVerb
schwimmen
schwammist geschwommen
simma
simmadehar simmat
Verb
gelangen
gelangteist gelangt
nå, komma, uppnå, framVerb
Übermorgen ist... I övermorgon är det...
verrosten
verrosteteist verrostet
rosta sönder
rostade sönder
Verb
hinausstürmen
ist hinausgestürmt
rusa ut
rusade ut
Verb
abstumpfen
ist abgestumpft
trubba av
trubbade av
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.09.2021 9:00:22
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken