Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch (Körper-, Geistes)Kraft, Vitalität

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Körper K m Dekl. kropp kroppar u Substantiv
Körper m - kropp -en -ar (II) uanatoSubstantiv
Körper m kropp -en -arSubstantiv
ein Körper en kropp
Kraft f, Schwung m Dekl. sting, -et, - (kraft) Substantiv
Kraft f, Kräfte pl kraft en -erSubstantiv
Kraft kraft -en -er
Kraft f ork -enSubstantiv
Beule f -n (am Körper) knöl -en -ar (bula -en -or ) uSubstantiv
bedecken
bedeckte

den nackten Körper ~
skyla, -de
skylade
Verb
kraft + Genitiv (preposition) i kraft av, i enlighet med
(den Körper) aufwärmen
wärmte aufhat aufgewärmt
mjuka upp (kroppen)
mjukade upphar mjukat upp

Partikelverb; Betonung liegt auf "upp"
sportVerb
sich im Körper ansammeln
sammelte sich an
ansamlas i kroppen
ansamlades
biolo, medizVerb
in Kraft treten recht, tritt
tratist getreten
träda i kraft, träder
träddehar trätt
rechtVerb
Kraft haben orka (orkar)
Unterbrechungsfreie Stromversorgung f, USV avbrottsfri kraft
Kraft f
Muskelkraft
styrka -n (muskelstyrka)Substantiv
außer Kraft setzen
setzte

ein Gesetz ~
sätta ur kraft, annulera
satte

sätta en lag ur kraft
rechtVerb
mir tut der ganze Körper weh jag känner mig mör i hela kroppenRedewendung
die Stärke, die Kraft styrka -n -orSubstantiv
rechtskräftig werden, Rechtskraft erlangen
wurde/erlangte
vinna laga kraft
vann
rechtVerb
Vermögen n, Kraft f, Fähigkeit f förmåga -or uSubstantiv
Vermögen, Kraft, Fähigkeit förmåga
ohne Saft und Kraft utan must
Stärke f -n styrka -en -or, kraft -en -er
Impuls -e
beschreibt die Bewegung der Masse, die ein Körper enthält
rörelsemängd -en -erphysSubstantiv
einen Körper verstümmeln, einem Körper schweren Schaden zufügen
verstümmelte / fügte zuhat verstümmelt/zugefügt
lemlästa
lemlästadehar lemlästat

svårt skada en kropp, stympa
Verb
jemandem etwas alle Kraft nehmen ta/suga musten ur någon (något)
die Kraft, der Saft, der (Süß-)Most must (-en) uSubstantiv
Selenmangel m
Bei Selenmangel steht dem Körper das essentielle Spurenelement Selen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung.
selenbrist umedizSubstantiv
anstrengen, technisch/tekniskt: belasten
strengte an / belastete

Bsp.: Aerobics strengt die Knie an, belastet die Knie / Das belastet den Körper
fresta -r (på)
frestade

Ex.: Aerobics frestar knäna / Det frestar på kroppen / fresta på tålamodet
Verb
Die Macher hinter dem neuen Hymermobil B-Klasse DynamicLine Wir bei HYMER sind nicht nur stolz auf fast 60 Jahre Firmengeschichte, sondern auch auf unsere Mitarbeiter, die jeden Tag ihre Kraft und ihre Ideen investieren, um Reisen im Original möglich zu machen.www.hymer.com Skaparna bakom nya Hymermobil B-klass DynamicLine Vi hos HYMER är inte bara stolta över nästan 60 års företagshistoria, utan också över våra medarbetare, som varje dag investerar kraft och idéer för att möjliggöra resor i original.www.hymer.com
Die Macher hinter dem neuen Hymermobil B-Klasse DynamicLine Wir bei HYMER sind nicht nur stolz auf fast 60 Jahre Firmengeschichte, sondern auch auf unsere Mitarbeiter, die jeden Tag ihre Kraft und ihre Ideen investieren, um Reisen im Original möglich zu machen. Skaparna bakom nya Hymermobil B-klass DynamicLine Vi hos HYMER är inte bara stolta över nästan 60 års företagshistoria, utan också över våra medarbetare, som varje dag investerar kraft och idéer för att möjliggöra resor i original.
Kasel f
Die Kasel oder Casel (von lat. casula ,Häuschen‘, auch planeta oder paenula) ist ein liturgisches Gewand, das ursprünglich den ganzen Körper umhüllte.
mässhake u
Mässhake (latin cásula – "litet hus", fornsvenska messehakel)[1] är ett överplagg som prästen bär över alban och stolan vid nattvardsfirande. Mässhaken är ett ärmlöst plagg som hängs över axlarna och tidigare hakades ihop baktill. Mässhakens färg följer de liturgiska färgerna.
religSubstantiv
am Ende n sein, kaputt sein ugs
d.h. keine Kraft mehr haben
vara slut (slut krafterna)Verb
Stichwaffe f
Eine Stichwaffe ist eine Waffe, die spitz zuläuft und hauptsächlich dazu ausgelegt ist, in einen Körper einzustechen und dadurch einen Gegner zu verletzen oder zu erstechen.
stickvapen n
Stickvapen eller stötvapen är vapen avsedda i första hand för att sticka motståndaren med vapnets spets.
Substantiv
Wälzlager n -
Wälzlager sind Lager, bei denen zwischen einem sogenannten Innenring und einem Außenring, im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern, rollende Körper den Reibungswiderstand verringern.
rullningslager -et
Rullningslager är ett samlingsbegrepp för lager baserade på rullningsprincipen såsom kullager och rullager. Detta står i motsats till glidlager, där de roterande delarna glider mot varandra.
technSubstantiv
Umhang m
einfaches Kleidungsstück, das im Wesentlichen aus einem großen Stück Stoff, Fell oder Leder besteht, das über den Körper gelegt am Hals oder den Schultern befestigt wird
mantel u
enkelt, ärmlöst överplagg som i äldre tid bars till skydd mot väder och kyla i synnerhet på resor
Substantiv
Verformung f, Deformation f
Als Verformung oder Deformation eines Körpers bezeichnet man in der Kontinuumsmechanik die Änderung seiner Form infolge der Einwirkung einer äußeren Kraft.
deformation u
Deformation är i fysiken en kropps avvikelse från viloläget genom inverkan av en viss kraft. Den påverkande kraften leder ofta till en förändring av kroppens form, en förändring som dock inte alltid är permanent.
Substantiv
Konjugieren laufen
liefist gelaufen

Bsp.: Der Wagen ist nur 2000 Kilometer gelaufen / Wir sind gelaufen, nicht gefahren / Die Zeit läuft / Ein Zittern läuft durch ihren Körper / Es läuft ihm kalt über den Rücken
gickhar gått

Ex.: Bilen har bara gått i 200 mil. / Vi har gått, inte åkt. / Tiden går. / En skälvning går genom hennes kropp / Det går kalla kårar över ryggen på honom
Verb
Körperscanner m
Synonyme: Ganzkörperscanner, Bodyscanner oder Nacktscanner; Gerät, mit dem mit denen der Körper einer Person sowie Gegenstände unter der Kleidung abgebildet werden können. So können beispielsweise Waffen oder Sprengstoffe sichtbar gemacht werden.
kroppsskanner u
används för kroppsskanningar på t.ex. flygplatser
technSubstantiv
Hypothermie f, Unterkühlung, Verklammung
in Zustand nach Kälteeinwirkung auf den Körper eines Lebewesens, das heißt die Wärmeproduktion war über längere Zeit geringer als die Wärmeabgabe. Die Unterkühlung kann Gesundheitsschäden oder den Tod herbeiführen.
hypotermi u
Hypotermi innebär att en organisms kroppstemperatur som följd av nedkylning understiger gränsen för vad som krävs för att upprätthålla ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner.
medizSubstantiv
Nährstoff m -e m
Nährstoffe sind für Pflanzen diejenigen anorganischen und organischen Verbindungen, welchen sie die Elemente entnehmen können, aus denen ihr Körper aufgebaut ist. Als Nährstoffe werden oft auch diese Elemente selbst bezeichnet.
växtnäring u
Växtnäring är de näringsämnen som växter behöver för att kunna fullfölja sin livscykel. Nästan alla växter är autotrofa och behöver därför bara växtnäring i mineralform, dvs oorganiska näringsämnen. Dessa förekommer ofta i jonform, som är ett grundämne med överskott eller underskott av elektroner. Växtnäring kan delas in i makronäringsämnen och mikronäringsämnen.
biolo, chemi, gartSubstantiv
Harnisch m
die den Körper bedeckende Rüstung eines Ritters. Ursprünglich als „harnasch“ bezeichnet und auf die gesamte Ausrüstung eines Ritters angewandt, wandelte sich die Bedeutung um ca. 1200 und beschrieb nur noch den zum Schutz des Oberkörpers bestimmten Teil der Rüstung.
harnesk et, kyrass u
Ett harnesk eller kyrass är en del av en rustning. Vanligen menas en bröstplåt av den typ som visas på bilden. Harnesket utvecklades från att tåla direktträff av tex pilar till att kunna stå emot svartkrutsvapen.
gesch, militSubstantiv
Beizen n
Behandlung fester Körper zur Veränderung der Oberfläche mit einer Beize. Diese Beizung kann u. a. zum Schutz der Oberfläche gegen Oxidation (bei Metall) oder Schimmel (bei Holz und Geweben) dienen, aber auch zur Färbung der Oberfläche und zur Herstellung von Beizenfarbstoffen werden Beizmittel eingesetzt.
betning u
Betning innebär generellt sett att ett material behandlas med en lösning av olika syror eller salter. Behandlingen syftar till att göra materialet mer mottagligt för ytterligare bearbetning eller användning. Inom textilframställning används betning som förbehandling av textilier inför färgning. Detta görs med lösningar av salter, till exempel vinsten eller alun.
Substantiv
beizen
beizte

Behandlung fester Körper zur Veränderung der Oberfläche mit einer Beize. Diese Beizung kann u. a. zum Schutz der Oberfläche gegen Oxidation (bei Metall) oder Schimmel (bei Holz und Geweben) dienen, aber auch zur Färbung der Oberfläche und zur Herstellung von Beizenfarbstoffen werden Beizmittel eingesetzt.
beta
betade

behandla ett material med en lösning av olika syror eller salter. Behandlingen syftar till att göra materialet mer mottagligt för ytterligare bearbetning eller användning
Verb
Unterlegscheibe f
Unterlegscheiben, Unterlagsscheiben oder Beilagscheiben werden verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
bricka u
En bricka är en hålförsedd platta som vanligtvis används för att fördela belastningen i ett skruvförband.
Substantiv
Vertrag von Amsterdam m
Vertrag zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, also des EG-Vertrags, des EURATOM-Vertrags und des damals noch in Kraft befindlichen EGKS-Vertrags, sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte. Er sollte ursprünglich dazu dienen, die Europäische Union auch nach der Osterweiterung handlungsfähig zu halten. Eine durchgreifende Reform der EU scheiterte allerdings und machte weitere Reformen nötig. Für die noch ausstehenden Reformen berief der Europäische Rat auf seiner Tagung in Köln bereits am 3. und 4. Juni 1999 eine Regierungskonferenz für das Jahr 2000 ein.
Amsterdamfördraget n
Amsterdamfördraget är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 maj 1999. Fördraget undertecknades i Amsterdam, Nederländerna, av medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 2 oktober 1997.
rechtSubstantiv
Säureattentat n -e
Als Säureattentat bezeichnet man einen Angriff auf Personen oder Sachen mit Säuren oder anderen verätzenden Substanzen. Bei Säureattentaten gegen Personen handelt es sich um eine Körperverletzung, bei der dem Opfer Säure auf den Körper geschüttet wird, meist ins Gesicht. Die Verätzungen erzeugen flächige Vernarbungen, oft Erblindungen und führen bei mangelnder medizinischer Versorgung oft auch zum Tod.
syraattack en -erSubstantiv
Gleitreibung f
Gleitreibung tritt an den Kontaktflächen zwischen Körpern auf, die sich relativ zueinander bewegen.
friktion
Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion uppkommer genom ojämnheter och adhesion mellan ytorna.
Substantiv
Wiederaufnahme f des Verfahrens resning -en u
Ett särskilt rättsmedel som under vissa förutsättningar gör det möjligt att ändra en dom som vunnit laga kraft. Resning kan användas både i brottmål, tvistemål och förvaltningsmål.
rechtSubstantiv
Scherung f, Gleitung f
Mechanik: Als Scherung oder Gleitung wird diejenige Art der Verformung eines Körpers unter Einwirkung einer Kraft bezeichnet, bei der die Kraft gegen-parallel zu parallelen inneren oder äußeren Flächen eines Körpers wirkt.
skjuvning uSubstantiv
Mitesser m
Der erstmals 1691 im Wörterbuch „Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder Teutscher Sprachschatz“ des Sprachwissenschaftlers Kaspar von Stieler erschienene Begriff „Mitesser“ verweist auf die bis ins 19. Jahrhundert verbreitete Überzeugung, Erkrankungen seien vorwiegend auf Parasiten zurückzuführen. Infolgedessen sprach man auch bei Komedonen von Schmarotzern, Zehrwürmern oder Dürrmaden, die sich Blutegeln ähnlich am Körper festsaugen, einnisten und von Körpersekreten leben würden.
Dekl. pormask u
Pormaskar (även kallade komedoner) består av en utvidgad talgkörtelsmynning fylld med talg, bakterier och avstött hud. En öppen komedo ser ut som en liten svart prick i det yttre hudlagret (den svarta färgen är oxiderad talg) medan en stängd komedo blir till en vit upphöjning. Komedoner är en av orsakerna till akne.
medizSubstantiv
Fadenepilation f
Die Körperhaare von Frauen mit einem Faden zu entfernen ist eine in orientalischen Ländern weit verbreitete Technik. Diese Fadenepilation soll weniger schmerzhaft als das Epilieren mit Wachs sein. Die Fäden, die man dazu benutzt, werden mit beiden Händen zwischen den Fingern so schnell gedreht und dabei über den Körper geführt, dass sich beim Drehen die Härchen dazwischen verfangen und so beinahe schmerzlos entfernt werden. Geübte Frauen wenden diese Methode am ganzen Körper bis hin zu den Augenbrauen an.
threading en, trådning u
Hårborttagningsmetod från Asien som tros härstamma från Indien för att sedan ha spridits till Mellanöstern och Afrika. Metoden innebär att en tvinnad bomullstråd rullas över huden och drar med sig hårstråna med roten. Eftersom snöret är rakt kan man åstadkomma perfekta linjer och threading har därför blivit ett populärt alternativ till pincett eller vaxning vid plockning och formning av ögonbryn. Håren behöver inte vara särskilt långa för att man ska kunna ta bort dem - det räcker med 1,5 millimeter.
Substantiv
Heizkraftwerk n -e, KWK-Kraftwerk n
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bzw. Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme für Heizzwecke (Fernwärme oder Nahwärme) oder für Produktionsprozesse (Prozesswärme) in einem Heizkraftwerk. Es ist somit die Auskopplung von Nutzwärme insbesondere bei der Stromerzeugung aus Brennstoffen. In den meisten Fällen stellen KWK-Kraftwerke Wärme für die Heizung öffentlicher und privater Gebäude bereit, oder sie versorgen als Industriekraftwerk Betriebe mit Prozesswärme (z. B. in der chemischen Industrie).
kraftvärmeverk n
Kraftvärmeverk är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producerar kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar man alltså här en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80-90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent. Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät. Innehåll
technSubstantiv
Gasdruckfeder, Gasfeder f
eine pneumatische Feder, die unter Hochdruck stehendes Gas zur Bereitstellung der Federkraft nutzt. Vorteile gegenüber Schraubenfedern sind die vom Federweg nahezu unabhängige Kraft, der geringe Platzbedarf und die Möglichkeit, gleich einen Dämpfungsmechanismus in die Feder integrieren zu können.
gasfjäder, pneumatisk fjäder u
En gasfjäder eller pneumatisk fjäder är en fjäderanordning uppbyggd på en gasbehållare. Vid deformation ändras gasens tryck. Gasfjädrar förekommer bland annat i kontorsstolar.
Substantiv
Neophyt m --en, invasive Pflanze f
Invasive gebietsfremde Pflanzen sind nicht-einheimische Pflanzen, die aus fremden Gebieten (meist aus anderen Kontinenten), absichtlich oder unabsichtlich, eingeführt wurden, die sich bei uns in der Natur etablieren (Vermehrung in freier Natur) und sich auf Kosten einheimischer Arten effizient ausbreiten.
invasiv växt u
En växt som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.
botanSubstantiv
Gestreifter Seewolf m
Der Gestreifte Seewolf (Anarhichas lupus) ist ein 1,25 bis 1,5 Meter lang werdender Meeresfisch. Er ist ein begehrter Speisefisch, dessen Filets frisch oder eingefroren als Katfisch, Karbonadenfisch oder unter dem Handelsnamen Steinbeißer vermarktet werden. Die Fischer gehen vorsichtig mit ihm um, da er noch lange nach der Landung wild um sich beißen kann. Er gilt als überfischt.
havskatt u
Havskatt (Anarhichas lupus) är en fisk med karakteristiskt utseende som främst lever av kräft- och blötdjur. Havskatt kallas ibland kattfisk på svenska - vilket leder till många felöversättningar av engelskans catfish som avser fiskar som tillhör malarna (havskatt heter wolffish, "vargfisk", på engelska).
zooloSubstantiv
Bodenverdichtung f
Von Bodenverdichtung wird gesprochen, wenn es durch Aufbringen hoher Last zu einer Verformung und somit zu einer Veränderung des Drei-Phasen-Systems Boden kommt.
markpackning u
Markpackning innebär att mark komprimeras (packas) genom en yttre kraft från till exempel traktor och skördetröska. Följden blir att markens makroporer försvinner och den totala porvolymen minskar, vilket leder till en kraftig minskning av markens vattengenomsläpplighet ock därmed ett ökat dikningsbehov.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.07.2021 19:08:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken