Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch zog vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
vor utanför (framför)Präposition
vor, in i
vor... Jahren för... år sedan
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
fahren vor köra före
vor (örtlich) framför
ziehen
zoghat gezogen
dra drar drog dragit dragenVerb
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
zusammenziehen transitiv
zog zusammen
dra ihop
drog ihop
Verb
vor allem främst
Bilanz f ziehen
zog
göra upp bokslut -et, granska läget (bildligt)
gjorde upp
figVerb
vorziehen, bevorzugen (bevorzugte, hat bevorzugt)
zog vorhat vorgezogen
föredra, -drog, -dragitVerb
vorverlegen, vorziehen (zeitlich)
verlegte vor / zog vorhat vorverlegt/vorgezogen
tidigarelägga -er, -lade, -lagtVerb
vor einem Jahr för ett år sedan
vor Gebrauch m schütteln! omskakas väl!
vorgehen
ging vorist vorgegangen

Uhr
före
gick

om klocka
Verb
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
vor einer Woche för en veckan sedan
vor einiger Zeit för en tid sedan
vor zwei Jahren för två år sedan
vor Angst zittern
zitterte
darra av rädsla
darrade
Verb
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vor einigen Jahren härom året
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor zwei Wochen för två veckor sedan
vor fünf Minuten för fem minuter sedan
vor einem Monat för en månad sedan
vor Schreck erstarrt stel av skräckAdjektiv
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vor dem Haus framför huset (befintlighet)
Schrauben nachziehen
zog nach
efterspänna skruvar
efterspände
Verb
die Fäden ziehen
zog
ta bort stygnen
tog
medizVerb
Feuchtigkeit anziehen
zog an
dra åt sig fukt
drog åt sig
Verb
einen Zahn ziehen
zog
dra ut en tand
drog
medizVerb
Pflanzen heranziehen
zog heran
dra upp växter
drog upp
Verb
weiterziehen intransitiv
zog weiterist weitergezogen
dra vidare
drog vidare
Verb
anziehen
zog an

Magnet
dra till
drog till

magnet
Verb
ziehen (zog, gezogen) dra (ut) drar, drog, dragit
das Messer ziehen
zog
dra kniv
drog
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.09.2021 18:14:49
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken