Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
mycket viel
viel, viele en hel del
Viel Spaß! ha det trevligt!
viel,sehr mycket
beliebig viel hur mycket som helst
wie viel hur mycket, hur pass mycket
ziemlich viel en hel del
viel, viele många, fler(a), flest(a)
zu viel för mycketAdverb
wie viel hur mycket
viel Arbeit f mycket jobb, mycket arbete nSubstantiv
viel zu viel alldeles för mycket
viel reisen
reiste
resa mycket
reste
Verb
Viel Vergnügen! Mycket nöje!
so viel mycket
Viel Spaß! Ha det kul!
viel Spass ha det roligt!, mycket nöje!
viel größer mycket större
Viel Glück! Lycka till!
viel zu viel tok för mycket ugs
viel, sehr attans (siehe auch väldigt, otroligt, mycket)
viel anzusehen mycket att titta
Viel Erfolg! Lycka till!
när någon t.ex. börjar med ett projekt
so viel dass mycket att
Wie viel kostet... Vad kostar ...
viel Zeit haben ha mycket tid
umstritten, viel erörtert omdiskuteradAdjektiv
so, so sehr, so viel pass (unv.) pass
mächtig beschäftigt, viel beschäftigt jätteupptagen
viel Zeit haben ha gott om tid
sehr viel fluchen att svära som en borstbindare
viel mycket, mer(a), mest(a)Adjektiv
zu viel fordern fordra för mycketVerb
leisten
leistete

viel/wenig ~
prestera
presterade

~ mycket/lite
Verb
viel mycket
+ verb eller substantiv, t.ex.: äta mycket, mycket pengar
Adjektiv
zu viel/e för mycket
Wie viel kostet das? Hur mycket kostar det?
weit (viel) gefahren, weit (viel) gereist vittfaren
(viel)begangen, betreten, gebahnt upptrampad
es regnet viel (stark) det regnar mycket
Wie viel macht das? Hur mycket blir det?
viel
Bsp.: viel Geld, viel schneller
mycket
+ substantiv eller komparativ
Adjektiv
Wie viel macht das? Vad blir det?Redewendung
allzu früh, viel zu früh alldeles för tidigt
ebenso/genauso viel, gleich viel lika mycket
er hat viel Arbeit Han har mycket jobb
viel Zeit aufwenden
hat aufgewendet
lägga ner mycket tid
har lagt ner
Verb
unheimlich viel, wörtlich: riesig viel jättemycket
viel/eine Menge Zeit f gott om tidSubstantiv
Wie viel ist zollfrei Hur mycket är tullfritt
verspielen
verspielte

Bsp.: viel Geld ~
spela bort
spelade bort

Ex.: ~ mycket pengar
Verb
viel zu tun haben ha mycket att göraVerb
so viel wie möglich mycket som möjligt
viel Lärm um nichts mycket väsen för ingentingRedewendung
so viel ..., dass + Nebensatz pass mycket att + bisats
so viel due willst mycket du vill
Wann (um wie viel Uhr)? Hur dags?
Wie viel kostet der Kaffee? Vad kostar kaffet?
Wie viel Uhr ist es? Vad är klockan?
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.11.2017 3:01:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon