Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch uttryck - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Wendung f uttryckSubstantiv
Ausdruck m ett uttryckSubstantiv
wichtige Ausdrücke viktiga uttryck
(fest)stehende Ausdrücke stelnade uttryck
Ausdruck m -drücke uttryck -et - -enSubstantiv
Redensart f --en, Redewendung f uttryck -et, talesätt -etSubstantiv
Schlafgemach n (altmodisch / gammaldags uttryck) sängkammare -nSubstantiv
Haupt n, pl Häupter (gammaldags uttryck) huvud -et - en
sich ausprägen fig tydligt framträda, komma till uttryckfig
ausdrücken
drückte aus

sprachlich
uttrycka uttryck/er -te -tVerb
eindrucksvoll, eindrücklich intrycksfull
med starkt uttryck, full av äkta känsla
Adjektiv
kleiner Samstag
Detta är en direkt översättning - det finns inget motsvarande uttryck i tyskan!
lill-lördag
Damit ist der Mittwoch gemeint - dann gehen manche Schweden abends aus
ein Ausruf bei großer Verwunderung dra trissor
uttryck av djup förvåning och häpenhet; det finns ingen motsvarighet i tyska!
Redewendung
nur über meine Leiche
Wenn man sich einer Sache verweigert
över min döda kropp
Starkt uttryck för att vägra gå med på något eller vägra utföra en viss handling
Redewendung
Schimpfwort (n), Kraftausdruck m svärord -et, svordom u
typ av språkliga uttryck som många människor upplever som motbjudande eller stötande, varför de kan användas som kraftuttryck
Substantiv
Corporate Identity, Unternehmensidentität f
Die Unternehmensidentität ist die Gesamtheit der kennzeichnenden und als Organisation von anderen Unternehmen unterscheidenden Merkmale.
corporate identity (CI), företagsidentitet u
hur en organisation genom sitt handlade, kommunikation och grafiska bild inåt och utåt ger uttryck för hur företaget är
Substantiv
seine Hände in Unschuld f waschen
sich für unschuldig erklären. Aus der Bibel (Mt 27,24 EU), wo Pilatus gegen seine innere Überzeugung Jesus kreuzigen ließ.
två sina händer
Att avsäga sig ansvaret för något, bokstavligt talat "att tvätta sina händer". Bibliskt uttryck tillskrivet Pontius Pilatus när han avsvär sig ansvaret för Jesus död.
Redewendung
Anlagenträger m
Personen, die ein Gen für rezessiv vererbte Krankheiten in sich tragen und selbst nicht erkranken, aber die Veränderung an ihre Kinder weitergeben können
anlagsbärare u
Individ som har en gen för ett recessivt nedärvt arvsanlag, t.ex. för en sjukdom, som inte kommer till uttryck men som kan föras vidare till nästa generation
biolo, medizSubstantiv
Ob das eine Nebenwirkung ist? Ist das vielleicht eine Nebenwirkung? Kan det vara en biverkan månne?
"Månne" är ett uttryck for en önskan att veta, om en viss angiven tankemöjlighet motsvaras av verkligheten; ofta mer eller mindre retoriskt, i satser utan negation med särskild tanke på att den framställda frågan bör besvaras nekande o. i negerade satser med tanke på att den bör besvaras jakande.
Adverb
ethnische Säuberung f --en
Ethnische Säuberung bezeichnet das Entfernen einer ethnischen oder religiösen Gruppe aus einem bestimmten Territorium. Dies erfolgt zumeist durch gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord.
etnisk rensning -en -ar
Etnisk rensning är ett uttryck som uppstod under jugoslaviska krigen under första halvan av 1990-talet, och avser strategi eller politik med syfte stärka en folkgrupps ställning genom att tvångsvis (våld) förflytta eller likvidera människor på grund av annan etnisk tillhörighet. Etnisk rensning som begrepp befinner sig epistemologiskt mellan deportering och folkmord.
Multikulturismus m
Multikulturalismus (zumeist abwertend auch Multi-Kulti oder Multikulti) ist der Oberbegriff für eine Reihe sozialphilosophischer Theorieansätze mit Handlungsimplikationen für die Kulturpolitik eines Landes. Multikulturalisten treten für den Schutz und die Anerkennung kultureller Unterschiede durch den Staat ein. Multikulturalismus steht dem Gedanken einer dominanten Nationalkultur ebenso entgegen, wie dem in den USA weit verbreiteten Gedanken des Melting Pot, der von einer Angleichung der verschiedenen Kulturen ausgeht.
mångkultur en, mångkulturalism, multikulturalism u
Mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism är ett sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera betydelser. Som beskrivande begrepp syftar det på ett förhållande där flera etniska grupper med olika kulturer samlas inom samma politiska enhet. Mångkulturalism kan också syfta på ideologiska samhällsanalyser som i olika grad bejakar influenser av olika etniskt och kulturellt ursprung som något gott eller ofrånkomligt. Mångkulturalism behandlar bland annat det offentligas sätt att hantera ett samhälle med många etniska bakgrunder och tolerans inför kulturella skillnader inom samma stat. Som synonymer och närliggande begrepp förekommer "etnisk mångfald" och "kulturell pluralism".
Substantiv
Hitlergruß m
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hitlergruß in Deutschland sowie Österreich verboten. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Verwendung des Hitlergrußes und anderer Formen (etwa „Mit Deutschem Gruße“) durch § 86a des Strafgesetzbuches (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) sowie § 130 (Volksverhetzung) unter Strafe gestellt; ebenso finden sich entsprechende Paragraphen im Strafgesetzbuch der Republik Österreich. Eine geregelte Ausnahme ist ausschließlich das Zeigen zur „Berichterstattung über die Geschichte“, das z. B. in Deutschland laut § 86 Absatz 3 StGB nicht strafbar ist. In der Schweiz wurde ein Verbot des Hitlergrußes als Ergänzung zur Rassismus-Strafnorm lange diskutiert, diese Bestrebungen scheiterten aber im Jahre 2011.
nazisthälsning, hitlerhälsning u
I många länder i Europa är det olagligt att göra hitlerhälsning offentligt. I Tyskland, Österrike, Nederländerna och Tjeckien är det brottsligt. I den svenska statliga utredningen SOU 2000:88 anges följande: Utredningen anser att bärande av till exempel en nazistisk symbol eller utförande av så kallade Hitlerhälsning inte ensamt räcka för att någon skall kunna dömas för hets mot folkgrupp. Det måste för straffbarhet krävas att en sådan gärning, genom en bedömning av det sammanhang i vilket den förekommer, kan sägas ge uttryck för nedvärdering av andra befolkningsgruppers människovärde. Om så inte är fallet kan således inte dömas för hets mot folkgrupp. Däremot kan gärningar av detta slag ofta vara att bedöma som grovt förargelseväckande beteende.
Substantiv
hilfreich
högtidligt uttryck
hjälpsamAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2018 2:46:41
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon