Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch trieb ab

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
AG AB
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
abfärben färga av sig Verb
abtreiben
trieb ababgetrieben

ein Kind ~
göra abort
gjorde
medizVerb
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abschleifen slipa av Verb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abspülen spola av, skölja Verb
Trieb m -e (års-) skott -etbotanSubstantiv
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab)holen hämta
hau ab! dra åt helvete!
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abrichten dressera, tränaVerb
absagen ge återbud Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abtrocknen torka av Verb
abhobeln hyvla av Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abwerten nedvärdera Verb
absägen såga av Verb
abberufen hemkalla Verb
abschrecken avskräcka Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abbürsten borsta av Verb
abnötigen avtvinga Verb
abrüsten avrusta militVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abästen kvista avVerb
ab jetzt härefter
Gymnastik treiben gympa Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
zurücktreiben
trieb zurück
tillbakamota, tvinga tillbakaVerb
abbilden avbilda Verb
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abbeißen bita av Verb
abdichten isolera, tätaVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
ich hebe ab jag tar ut
abgleichen stämma av Verb
Aktiengesellschaft f --en (AG) aktiebolag -et (AB)recht, wirtsSubstantiv
abhauen ugs smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe) Verb
abbiegen svänga av, svänger
i trafiken, väg
VerkVerb
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
Ab-Hof-Verkauf m gårdsförsäljning
u
wirtsSubstantiv
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.03.2023 1:58:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken