Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch trieb ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abtreiben
trieb ababgetrieben

ein Kind ~
göra abort
gjorde
medizVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
Trieb m -e (års-) skott -etbotanSubstantiv
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab)holen hämta
hau ab! dra åt helvete!
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
ab jetzt härefter
Gymnastik treiben
trieb
gympa
gympade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
zurücktreiben
trieb zurück
tillbakamota, tvinga tillbakaVerb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
ich hebe ab jag tar ut
abgleichen
glich abhat abgeglichen
stämma av
stämde av
Verb
Aktiengesellschaft f --en (AG) aktiebolag -et (AB)recht, wirtsSubstantiv
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
abbiegen
bog abist abgebogen
svänga av, svänger
svängdesvängt

i trafiken, väg
VerkVerb
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
Ab-Hof-Verkauf m gårdsförsäljning uwirtsSubstantiv
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.07.2022 0:39:21
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken