Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch trennte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfärben färga av sig Verb
AG AB
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
abtrennen, abscheiden avskilja Verb
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
ab und zu, hin und wieder av och till
abbürsten borsta av Verb
abnötigen avtvinga Verb
abrüsten avrusta militVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abästen kvista avVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abrichten dressera, tränaVerb
hau ab! dra åt helvete!
abwerten nedvärdera Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
absagen ge återbud Verb
absägen såga av Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abberufen hemkalla Verb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abbilden avbilda Verb
ab jetzt härefter
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abschleifen slipa av Verb
abschrecken avskräcka Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
abklemmen klämma ihop Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab)holen hämta
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
abdichten isolera, tätaVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abbeißen bita av Verb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abraten avråda Verb
ich hebe ab jag tar ut
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
Überstunden pl abbummeln ta kompledigt, ta ut komptid Verb
er hebt ab han tar ut
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen avskaffa -de -tVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.04.2023 3:57:17
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken