Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch trat ab / ging ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abtreten, abgehen
trat ab / ging ab
göra sorti
gjorde
Verb
auftreten
trat...aufaufgetreten
uppträda
uppträddeuppträtt

uppträder (Präs.)
Verb
ging verb gick verb
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
(ab)holen hämta
ab jetzt härefter
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)waschbar tvättbar
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
(ab)holen hämta -ar
fortgehen, weggehen, abhauen ugs
ging fort/weg / haute ab
ge sig av
gav sig av
Verb
abgleichen
glich abhat abgeglichen
stämma av
stämde av
Verb
abreißen
riss abhat abgerissen
riva av
rev avhar rivit av
Verb
etwas ablehnen
lehnte ab
tacka nej till ngt
tackade
Verb
ab dem + Datum från och med + datum
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
ab und zu en och annan gång, och
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
Aktiengesellschaft f --en (AG) aktiebolag -et (AB)recht, wirtsSubstantiv
abbiegen
bog abist abgebogen
svänga av, svänger
svängdesvängt

i trafiken, väg
VerkVerb
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
Ab-Hof-Verkauf m gårdsförsäljning uwirtsSubstantiv
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.07.2022 22:26:12
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken