Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch taute weg

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
weg undanAdverb
Weg m väg -en -arSubstantiv
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
weit weg långt borta
hinten, weg borta
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
weg (gehen) bort
weg sein borta
weg (sein) borta
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
ein schmaler Weg en smal väg
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
tauen (es taut) intransitiv
taute
töa (det töar)
töade
Verb
einen Weg einschlagen slå in en väg
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
fort, weg, hin iväg
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
auf dem Weg väg
auftauen (auch fig )
taute auf
töa upp
töade upp
figVerb
der Weg wird schmal vägen blir smal
ab,los,fort,weg ifrån
uneben: ein unebener Weg en knagglig väg
von hier weg, fort härifrån
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
die Ruhe weg haben vara lugn som en filbunkeRedewendung
der Weg ist schmal vägen är smal
der Weg, die Richtung led -en -er
wegschließen, einschließen
hat weg-/ eingeschlossen
låsa inVerb
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
den Weg finden
fandhat gefunden
hitta vägen
hittade
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
Weg m (Fahrradweg, Fußgängerweg, Wanderweg) m Dekl. stråk (cykelstråk, gångstråk, vandrarstråk) n Substantiv
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
sich auf den Weg machen ge -r, gav, gett sig av
neuer schwedischer Weg durch Deutschland Ny Sverigeväg genom Tyskland
unterwegs sein, auf dem Weg sein vara väg
sich auf den Weg machen bege sig åstad
finden; den Weg finden, sich auskennen hitta (1)
jemandem den richtigen Weg zeigen visa någon till rättaVerb
wegstoßen, fortstoßen
stieß weg/forthat weg-/fortgestoßen
stöta bort
stötte bort
Verb
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
Steig m -e, Pfad m -e (schmaler Weg) stig -en -ar uSubstantiv
auslassen, weglassen
ließ aus/weghat aus-/weggelassen
utelämna
utelämnade
Verb
Ist das der Weg nach... Är det här vägen till...
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 09.12.2022 7:08:27
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken