Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch stürzte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abstürzen
stürzte abist abgestürzt

Computer
krascha, låsa sig
kraschade / låset sighar kraschat / låst sig

dator
infVerb
hineinstürzen
stürzte hinein
rusa in, -r -de -tVerb
das Regime stürzen
stürztegestürzt
störta regimen
störtade
politVerb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
um 10 % abstürzen (Aktien, Aktienindex) wirts
stürzte abist abgestürzt
rasa med 10 % (aktier, aktieindex)
rasadehar rasat
wirtsVerb
fallen, stürzen
fiel/stürzteist gefallen/gestürzt
ramla ramlar ramlade ramlatVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
ab jetzt härefter
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
schnell trinken, herunterstürzen (Getränk)
trank / stürzte herunter
kolka i sig
kolkade
Verb
stürzen
stürztegestürzt

z.B. aus dem Haus ~
rusa (störta)
rusade

t.ex. ~ ur huset
Verb
zu Tode stürzen, in den Tod stürzen intransitiv
stürzteist gestürzt
dödsstörta
dödsstörtadehar dödsstörtat
Verb
jemanden zugrunde richten, jemanden ins Verderben stürzen
richtete/stürzte
förstöra ngn, störta ngn i fördärvet
förstörde/störtade
Verb
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.)
takelte ab
avrigga
avriggade
navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.10.2021 20:24:39
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken