Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sprang(her)vor, ragte heraus - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
(her)vorspringen, herausragen
sprang(her)vor, ragte heraus

z.B. Dachvorsprung
skjuta ut, sticka ut
sköt/stack ut

t.ex. taköverhäng
Verb
rennen springa springer sprang sprungit
springasprangsprungit
Verb
vor utanför (framför)Präposition
heraus ut
herausholen
holte herausherausgeholt
hämta ut (hämtar)
hämta uthämtade uthämtat ut
Verb
vor sich herschieben
schob vor sich her
skjuta framför sig
sköt
Verb
(vor sich her)treiben, jagen fösa
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vor, in i
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
(her)umliegend kringliggandeAdjektiv
vor (örtlich) framför
lange her länge sedan
springen
sprangist gesprungen
hoppa -de -tVerb
raus, heraus ut
herausfummeln ugs
fummelte heraus
pilla ut
pillade ut
Verb
(heraus) fordern utmanar
aus, aus...heraus ut, ifrån, från, utav
(hier)her hit
von ... her bortifrån
frei herumlaufen
lief frei herumist frei herumgelaufen
springa lös
sprang lös
Verb
gib her ge hit
lange her länge sedan
davonlaufen (ist davongelaufen), von dort weglaufen
lief davon
springa därifrån
sprang därifrån
Verb
Sprung m, Satz m, Lauf m språng, -et, -Substantiv
vor einem Monat för en månad sedan
vor einiger Zeit för en tid sedan
vor fünf Minuten för fem minuter sedan
vor Schreck erstarrt stel av skräckAdjektiv
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
Angst haben vor vara rädd för
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
nach vorne vor fram
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
er ragte hervor stack ut, stack fram
vor einem Jahr för ett år sedan
vor, hervor, raus fram
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 08.07.2020 12:21:41
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken