Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch seihte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben färga av sig Verb
ab und zu, hin und wieder av och till
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abbürsten borsta av Verb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abästen kvista avVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abrichten dressera, tränaVerb
hau ab! dra åt helvete!
abgrenzen avgränsa Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
absägen såga av Verb
abwerten nedvärdera Verb
abnötigen avtvinga Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abrüsten avrusta militVerb
absagen ge återbud Verb
abberufen hemkalla Verb
(ab)holen hämta
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abschrecken avskräcka Verb
ab jetzt härefter
abbilden avbilda Verb
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abschleifen slipa av Verb
abdichten isolera, tätaVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
ich hebe ab jag tar ut
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
abbeißen bita av Verb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
er hebt ab han tar ut
ab dem + Datum från och med + datum
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
abwaschen
wusch abhat abgewaschen
diskar
diska
Verb
Überstunden pl abbummeln ta kompledigt, ta ut komptid Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.03.2023 1:34:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken