Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schoss hinauf/hoch

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
hinauf, hoch upp
hinauf up
hinauf uppIS
hinauf uppför
hinauf uppåt
hinaufschießen, hochschießen
schoss hinauf/hoch

eine Rakete u.ä. ~
skjuta upp
sköt upp

~ en raket o.d.
Verb
auf, hoch upp
diskant, hoch diskant
hochwinden transitiv
windete hoch
hissa upp
hissade upp

med vinsch o.d.
Verb
Hände hoch! upp med händerna!
Hoch n -s
Hochdruckgebiet
högtryck -et -=
högtrycksområde
meteoSubstantiv
zu weit schießen
schoss
skjuta över
sköt

med vapen
Verb
Hochdruckgebiet n
Kurzform: Hoch{n}
högtrycksområde (ett)Substantiv
hinauflassen
ließ hinaufhat hinaufgelassen
låta stiga/gå/komma upp
lät
Verb
etw. hinauf (bewegen) uppför
die Treppe hinauf uppför trappan
hurra rufen, hoch rufen hurra -de -tVerb
hinaufklettern
kletterte hinaufist hinaufgeklettert
klättra upp
klättrade upp
Verb
hinaufkriechen
kroch hinaufist hinaufgekrochen
krypa upp(för)
kröp upp(för)har krupit upp(för)
Verb
Kopf hoch! (tröstend) Upp med hakan! (tröstande)Redewendung
ranghoch, hoch gestellt högt uppsatt
hoch hög, uppAdjektiv
flügellahm schießen
schosshat geschossen
vingskjuta
vingsköthar vingskjutit
Verb
schießen
schossgeschossen

Ball, mit Schusswaffe
skjuta
skötskjutit

med skjutvapen, i bollspel
Verb
hinaufkommen, heraufkommen
kam hinauf/herauf
komma upp (allmänt)
kom upp
Verb
den Kragen hochklappen
klappte hoch
fälla upp kragen
fällde upp
Verb
hoch - höher - am höchsten hög - högre - högst
I samband med höjd, inte om ljudvolym!
Adjektiv
eine Firma hochbringen
brachte hoch
upparbeta en firma
upparbetade
Verb
gleich hoch jämnhögAdjektiv
Geld zuschießen
schoss zuhat zugreschossen

Geld ~
skjuta till
sköt till

~ pengar
fig, finanVerb
in die Ähren schießen
schoss
skjuta ax
sköt
botanVerb
in die Höhe schießen
schoss
skjuta i höjden
sköt
Verb
hoch, höher, am höchsten hög, högre, högst
Wie hoch ist die Miete? Vad är hyran på?
jemanden abschießen; jemanden abknallen ugs
schoss/knallte an
skjuta ner ngn, knäppa ngn ugs
sköt/knäppte
Verb
im ersten Stock, Treppe hoch en trappa upp, andra (!) våningen
von Kritikern gepriesen, von Kritikern hoch gelobt kritikerrosadAdjektiv
etwas hoch und heilig versprechen
versprach
lova ngt dyrt och heligt
lovade
Verb
eine Pflanze hochbinden
band hochhat hochgebunden
binda upp en växtVerb
Mir kommt die Galle hoch. Jag får gallfeber.Redewendung
die Treppen hinaufsteigen
stieg hinaufist hinaufgestiegen
kliva upp för trapporna
klev upphar klivit upp
Verb
ausschießen
schoss aus

jemandem (Dativ) ein Auge ~
skjuta ut
sköt ut

~ ett öga på ngn
Verb
einschießen
schoss ein

eine neue Waffe ~
skjuta in
sköt in

~ ett nytt vapen
militVerb
sich den Hang hinaufquälen
quälte sich hinauf
streta uppför backen
stretade
Verb
aufwärts, empor, nach oben, hinauf uppåt
jemanden zu sich hinaufnehmen
nahm hinauf
ta ngn med sig upp
tog
Verb
etwas den Hang hinaufziehen
zog hinauf
dra ngt uppför backen
drog
Verb
sich einschießen
schoss sich ein

mit einer Schusswaffe
skjuta in sig
sköt in sig

med skjutvapen
Verb
Schoß m (ein Kind auf den Schoß nehmen) sköte (även bildligt), knä -et (ta upp ett barn i knät)Substantiv
hochschalten
schaltete hoch

einen Gang ~ (Auto, Fahrrad)
växla upp
växlade upp

bil, cykel o.dyl.
Verb
die Nase hoch tragen, hochnäsig sein sätta näsan i vädret
uppträda högfärdigt
Redewendung
hochziehen
zog hoch

den Reißverschluss ~, das Rollo ~
dra upp
drog upp

~ blixtlåset, ~ rullgardinen
Verb
viel kosten, hoch im Preis stehen betinga -r ett högt prisfinanVerb
die Ärmel (Pl. ) hochkrempeln (bildl. )
krempelte hoch
kavla upp ärmarna (bildl. )
kavlade upp
Verb
hochladen, lädt hoch, lud hoch, hat hochgeladen ladda uppinfVerb
ein stattlicher / großer / hoch gewachsener Mann en reslig karl
zuschießen
schoss zuhat zugeschossen

z.B. Geld ~
tillskjuta
tillsköthar tillskjutit

bidra med t.ex. pengar
Verb
hoch (ganz) oben auf etwas sitzen sitta uppflugen (adv.) ngt
(mest i konstruktion med "sitta") som har placerat sig på högt och synligt ställe Ex.: En staty av jungfru Maria från 1865 sitter uppflugen på en av klipporna. Hon har tillbringat åtskilliga timmar igår uppflugen på en stege med sekatören i högsta hugg.
Verb
hervorschießen
schoss hervor

Bsp.: wie ein Pfeil ~
skjuta fram
sköt fram

komma fram, t.ex. skjuta fram som en pil
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.07.2021 7:59:26
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken