Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schob zu / wälzte ab - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
jemandem die Schuld zuschieben, die Schuld auf jemanden abwälzen
schob zu / wälzte ab
skjuta skulden ngn
sköt
Verb
die Verantwortung auf jemanden schieben/abwälzen
schob / wälzte ab
skjuta över ansvaret ngn
sköt över
Verb
zuschieben
schob zuhat zugeschoben
skjuta igen
t.ex. ~ en dörr
Verb
ab und zu en och annan gång, och
walzen
walzte
välta -r
vältade

~ mark
Verb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
ab und zu, gelegentlich glimtvis
då och då
Adjektiv
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
ab und zu, hin und wieder av och till
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
schieben
schobhat geschoben
skjuta
sköthar skjutit

förflytta
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
jemandem etwas zutrauen
traute zu
tilltro ngn ngt
tilltrodde

tro ngt om ngn
Verb
ohne zu utan att
zu dritt tre man hand
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
zu lang för lång
gehören zu höra hör hörde hört (till)
zu Besuch besök
zu spät försent, för sentAdverb
zu viel för mycketAdverb
zu Bett till sängs
zu teuer för dyr/t
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
zu wenige för
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 03.07.2020 18:09:15
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken