Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schob weg - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Weg -e m Deklinieren väg u Substantiv
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
Weg m väg -en -arSubstantiv
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
weg undanAdverb
hinten, weg borta
weg sein borta
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
weg (gehen) bort
weit weg långt borta
weg (sein) borta
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
schieben
schobhat geschoben
skjuta
sköthar skjutit

förflytta
Verb
zurückschieben
schob zurück
skjuta tillbaka
sköt tillbaka

ej om skott!
Verb
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
ein schmaler Weg en smal väg
einen Weg einschlagen slå in en väg
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
auf dem Weg väg
fort, weg, hin iväg
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
zuschieben
schob zuhat zugeschoben
skjuta igen
t.ex. ~ en dörr
Verb
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Weg m (Fahrradweg, Fußgängerweg, Wanderweg) m Deklinieren stråk (cykelstråk, gångstråk, vandrarstråk) n Substantiv
den Weg finden
fandhat gefunden
hitta vägen
hittade
Verb
wegschließen, einschließen
hat weg-/ eingeschlossen
låsa inVerb
der Weg ist schmal vägen är smal
von hier weg, fort härifrån
ab,los,fort,weg ifrån
die Ruhe weg haben vara lugn som en filbunkeRedewendung
der Weg wird schmal vägen blir smal
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
uneben: ein unebener Weg en knagglig väg
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
der Weg, die Richtung led -en -er
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
das Auto anschieben
schob an
skjuta bilen
sköt

t.ex. vid motorstopp när bilen står i vägen
Verb
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
vor sich herschieben
schob vor sich her
skjuta framför sig
sköt
Verb
aufschieben, verschieben
schob auf /verschob
uppskjuta, skjuta
uppsköt / sköt på
Verb
das Fahrrad schieben
schobhat geschoben
leda cykeln
ledde
Verb
ein Weg m von fünf Minuten fem minuters väg
Steig m -e, Pfad m -e (schmaler Weg) stig -en -ar uSubstantiv
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
auslassen, weglassen
ließ aus/weghat aus-/weggelassen
utelämna
utelämnade
Verb
jemandem den richtigen Weg zeigen visa någon till rättaVerb
Fußweg m
Weg nur für Fußgänger
gångstig uSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.10.2019 4:41:47
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon