Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schob / wälzte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
die Verantwortung auf jemanden schieben/abwälzen
schob / wälzte ab
skjuta över ansvaret ngn
sköt över
Verb
jemandem die Schuld zuschieben, die Schuld auf jemanden abwälzen
schob zu / wälzte ab
skjuta skulden ngn
sköt
Verb
walzen
walzte
välta -r
vältade

~ mark
Verb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
schieben
schobhat geschoben
skjuta
sköthar skjutit

förflytta
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
hau ab! dra åt helvete!
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
(ab)holen hämta
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
zurückschieben
schob zurück
skjuta tillbaka
sköt tillbaka

ej om skott!
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
ich hebe ab jag tar ut
abgleichen
glich abhat abgeglichen
stämma av
stämde av
Verb
abtakeln (mar.)
takelte ab
avrigga
avriggade
navigVerb
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.12.2021 2:31:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken