Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schälte / pellte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abschälen, abpellen
schälte / pellte ab
skala av
skalade av
Verb
schälen; gekochte Kartoffeln: pellen
schälte/pellte
skala
skalade

~potatis, grönsaker o.dyl.
Verb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
(ab)holen hämta
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.)
takelte ab
avrigga
avriggade
navigVerb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
er hebt ab han tar ut
abraten
riet abhat abgeraten
avråda
avråddehar avrått
Verb
ab dem + Datum från och med + datum
abstumpfen (auch fig )
stumpfte ab
avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln
segelte abist abgesegelt
avgå
avgick

om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören
hörte ab
bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen
schaffte abhat abgeschafft
avskaffa -de -tVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2022 18:30:59
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken