Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sang vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Bett Betten n Dekl. säng -en u Substantiv
vor utanför (framför)Präposition
jemandem etwas vorsingen
sang vorhat vorgesungen
sjunga ngt for ngn
sjönghar sjungit
Verb
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor; fig angesichts införfig
vor (zeitl.) för...sedan
Ehebett n äktenskaplig säng uSubstantiv
Bett n säng (en)Substantiv
Bett n säng -enSubstantiv
singen
sanghat gesungen
sjunga, -er
sjönghar sjungit
musikVerb
singen
sanghat gesungen
sjunga sjunger sjöng sjungit sjungenVerb
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
vor aller Augen inför allas ögon
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
viertel vor zehn kvart i tio
nach wie vor nu som förr
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor einigen Jahren härom året
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
von, aus, vor av
vor; voran, voraus framför
nach wie vor alltjämnt
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
vor Wut schnauben fnysa
vor einigen Jahren häromåret
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
nach wie vor alltjämt
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
ich habe vor jag kommer att
10 vor 8 tio i åtta
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.10.2021 8:13:15
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken