Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sah vor - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vor utanför (framför)Präposition
sah ein insåg
1.-3. Person, Sg./Pl.
Verb
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Viertel vor kvart iDA
Angst f vor ängslan f för
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor; fig angesichts införfig
vor (zeitl.) för...sedan
voraussehen
sah voraus
förutse
förutsåg
Verb
flüchtig sehen
sah
skymta (se en skymt av)
skymtade
Verb
sehen
sahhat gesehen
se, ser, såg, settVerb
zurücksehen
sah zurück
se tillbaka
såg tillbaka
Verb
hinaussehen
sah hinaus
se ut - ser ut - såg ut - sett ut
~ ur ett fönster o. dyl.
Verb
Konjugieren fernsehen
sah fernhat ferngesehen
titta tv, se tv; kolla tv ugsVerb
sich vorsehen (vorsichtig sein)
sah sich vorhat sich vorgesehen
se sig för, vara försiktig, akta sig
såg/var/aktade
Verb
vorsehen
sah vor

im Sinne von (ein)planen
planera
planerade
Verb
vor Wut schnauben fnysa
vor aller Augen inför allas ögon
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
viertel vor zehn kvart i tio
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor einigen Jahren härom året
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
zu (vor Infinitiv) att
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
10 vor 8 tio i åtta
nach wie vor nu som förr
von, aus, vor av
nach wie vor alltjämnt
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
nach wie vor alltjämt
ich habe vor jag kommer att
vor; voran, voraus framför
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.11.2019 0:09:42
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon