Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch reiste ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abreisen avresa Verb
abfärben färga av sig Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
viel reisen
reiste
resa mycket
reste
Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abrüsten avrusta militVerb
abnötigen avtvinga Verb
absägen såga av Verb
abberufen hemkalla Verb
absagen ge återbud Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abwerten nedvärdera Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
hau ab! dra åt helvete!
abbürsten borsta av Verb
abschleifen slipa av Verb
ab jetzt härefter
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
reisen resa reser reste restVerb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abbilden avbilda Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abschrecken avskräcka Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
Hau ab! Verschwinde! Stick!
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
abbeißen bita av Verb
er hebt ab han tar ut
abraten avråda Verb
ab dem + Datum från och med + datum
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.03.2023 18:27:52
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken