Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch räumte ab / deckte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abräumen, abdecken
räumte ab / deckte ab

Tisch
duka av
dukade av
Verb
ein Gebäude räumen
räumte
utrymma en byggnad
utrymde
Verb
evakuieren, räumen
evakuierte/räumte
evakuera
evakuerade
Verb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
decken
deckte
täcka, täcker
täckte
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
die Geschirrmaschine ausräumen
räumte aus
plocka ut diskgodset ur diskmaskinen
plockade ut
Verb
einräumen
räumte ein

das Geschirr ~
plocka, -r in
~ disken
Verb
abdecken (den Tisch)
deckte abhat abgedeckt
duka av (bordet)
dukade avdukat av
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
Konjugieren (Tisch) decken
deckendecktehat gedeckt
duka
dukadehar dukat
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
ab jetzt härefter
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
aufräumen (räumt auf, räumte auf, hat aufgeräumt) städa (plocka undan allt som ligger omkring)Verb
wegräumen, aus dem Wege räumen
räumte (weg)
röja undan
röjde undan
Verb
abdecken (z.B. ein Kunstwerk)
deckte ab
täcka av (t.ex. ett konstverk)
täckte av
Verb
etwas gewähren, bewilligen, einräumen
gewährte/bewilligte/ räumte ein
medge [medgiva], -gav, -gett [givit] (bevilja)Verb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
er hebt ab han tar ut
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.11.2022 14:15:12
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken