Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
noch kvar
noch ännu
noch einmal en gång till
noch eine... en...till
nur noch ännu bara
weder noch varken eller
immer noch än(nu) länge, fortfarandeAdverb
gestern noch, noch gestern sent som igårAdverb
noch obendrein till råga allt
noch ein en till
noch nicht inte än
Noch etwas? Något annat?Redewendung
noch da? kvar?
noch immer än ännu
noch schlimmer ännu värre
noch immer ännu, fortfarande
noch etwas? något mer?
noch etwas något mer
weder...noch varken...eller
noch nicht inte ännu, inte än
noch nie aldrig
noch immer ännu
noch (übrig) kvar
noch nicht inte...än
gerade noch nätt och jämtAdverb
immer noch alltjämt
möglichst noch heute helst redan idag
lebst du noch lever du fortfarande
immer noch nicht fortfarande inte
was sonst noch? vad var det mer?
zwei Dinge noch två saker till
Noch etwas anderes? Något annat?
noch ein bisschen lite till
außerdem, noch dazu härjämte alt
sonst noch etwas? någonting annat?
noch eine Sache en sak till
Sonst noch etwas? Något mera?
noch, übrig, zurück kvar
Noch etwas anderes? Någonting mer?
wieder, noch einmal igen
immer noch Single fortfarande singel
Verflucht noch mal! Jäkla också!
noch schreckenerregender (Komparativ) ännu mer skräckinjagande
noch einmal singen sjunga om
sjunga en gång till
Verb
obendrein, noch dazu till köpetRedewendung
übrig haben / noch haben ha -r kvar
das fehlte gerade noch! det fattades bara!
noch etwas ( od. eins) en sak till
übrig, noch da sein finns kvar
Das waren noch Zeiten! Det var tider det!
Tanzen wir noch einmal Skall vi dansa en gång till
das hat noch Zeit det är ingen brådskaRedewendung
Einen schönen Tag noch! Ha en fortsatt trevlig dag!Redewendung
das fehlt auch noch! fattas bara!
noch sehr rüstig sein vara vid god vigör
wiederholen, noch einmal sagen säga om
upprepa
Verb
wir haben noch... Zeit f vi har... ossSubstantiv
noch mal 15 Min. 15 min. till
laufen
Bsp.: die Verhandlungen laufen noch
pågå
Ex.: förhandlingarna pågår än
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.04.2018 20:37:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon