Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Morgen Morgen m Deklinieren morgon morgnar u Substantiv
morgen i morgon, imorgonAdverb
morgen imorgonAdverb
morgen Vormittag i morgon förmiddag
morgen Abend i morgon kväll
vorgestern morgen i förrgår morse
morgen Nachmittag i morgon eftermiddag
morgen früh i morgon bitti
Bis morgen! Vi ses i morgon!
Guten Morgen God morgon (gu morron)
God morgon Guten Morgen
Morgen ist... I morgon är det...
am Morgen morgnar
Guten Morgen! God morgon!
am Morgen morgonen
früh am Morgen morgonkvisten
das Konzert morgen morgondagens konsert
gestern früh, gestern Morgen i går morseAdverb
gegen
gegen Abend/Morgen
framåt
framåt kvällen/morgonen
Präposition
morgens / am Morgen morgonen
Morgen ist Dienstag. I morgon är det tisdag.
es soll morgen regnen det ska regna i morgon
es wird morgen regnen det kommer att regna i morgon
das Konzert morgen, das morgige Konzert morgondagens konsert
frühmorgens, am frühen Morgen tidigt morgonen
heute Morgen, heute früh
Vergangenheit
imorse, i morse
Ich rufe morgen an Jag ringer i morgon
morgen geht's los! i morgon bär det av!
seit
~ gestern, ~ 1990, ~ heute Morgen
sedan, från och med
från och med igår, sedan 1990, sedan imorse
Präposition
Wie wird das Wetter morgen? Hur blir vädret i morgon?
2 Morgen pl
ein Morgen entspricht einem Viertelhektar
tunnland n
Nordisk ytenhet som motsvarar den åkeryta som besåddes med en tunna utsäde. Numera används begreppet tunnland i Sverige kanske främst av äldre lantbrukare och uppfattas motsvara ungefär ett halvt hektar (ca 5 000 m².)
landwSubstantiv
Vom frühen Morgen bis zum späten Abend Från tidigt morgonen till sent kvällen
vereidigt werden
wurde vereidigt

Bsp.: Die neue Regierung wird morgen vereidigt
sväras in
svors in

Ex: Den nya regeringen svärs in imorgon
rechtVerb
dass
Bsp.: Ich weiß, dass es morgen regnen wird.
att
Ex.: Jag vet att det kommer att regna imorgon.
Konjunktion
Ich glaube das Wetter wird morgen schön sein Jag tror att vädret blir fint i morgon
Jüngstes Gericht n
Das Jüngste Gericht,] auch Gottesgericht, Jüngster Tag, Nacht ohne Morgen, Letztes Gericht oder Weltgericht, stellt die auf antike bzw. alttestamentliche endzeitliche Vorstellungen zurückgehende jüdische, christliche und islamische Auffassung von einem das Weltgeschehen abschließenden göttlichen Gericht dar. Es ist als Gericht aller Lebenden und Toten eng mit der Idee der Auferstehung verknüpft und muss insbesondere unterschieden werden vom individuellen Partikulargericht beim Tode des Einzelnen.
Yttersta domen
Yttersta domen eller Domedagen är tanken på en slutgiltig gudomligt avkunnad dom över världen och allt levande. Det kan ses som en oundviklig del av världens utvecklingsprocess eller som en villkorad bedömning av människornas utveckling och moraliska vägval inom ett linjärt tidsbegrepp, enligt vilket historien har en början och ett slut.
religSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.04.2018 8:17:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon