Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch machte klar - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
klar, natürlich klar -t –a
klar klar -t -aAdjektiv
machen
machte
göra, gör, gjorde, gjortVerb
klarstellen
stellte klar
klargöra, klarlägga
klargjorde/-lade
Verb
sich kleiden klär
fertig klar
färdig
Adjektiv
klar! såklart
jemandem etwas klarmachen
machte klar
klargöra ngt för ngn
klargjorde
Verb
Das ist ja wohl klar. Den saken är klar.
klar, gewiss visst
Atommacht f -mächte kärnvapenmakt -en -er upolitSubstantiv
klar, zielstrebig redig
Alles klar. Under kontroll
Alles klar? Allt bra?
alles klar allt klart, okej
ganz klar klart
heiter (Himmel) klar (himmel)meteoAdjektiv
na klar ja visst
Krach machen
machte
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

föra oväsen
Verb
Feuer machen
machte
elda, -r, göra eld
eldade / gjorde
Verb
Feierabend machen
machte
sluta arbetet (för dagen)
slutade
Verb
Überstunden pl machen
machte
jobba övertid, jobba över
jobbade
Verb
Freudensprünge machen
machte
ta glädjeskutt
tog
Verb
Besatzungsmacht f -mächte pl ockupationsmakt -en -ermilit, politSubstantiv
Großmacht f -mächte stormakt, -en; -erpolitSubstantiv
sichtbar machen
machte
synliggöra
synliggjorde
Verb
Streitmacht f -mächte pl krigsmakt en, stridskrafter plmilitSubstantiv
Unfug machen
machte
busa
busade

göra rackartyg
Verb
höhere Mächte pl högre makter pl
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
haltmachen
machte halt
göra halt
gjorde halt
Verb
freien, jemandem einen Heiratsantrag machen
freite/machte
fria till ngn
friade
Verb
Selbstverständlich! / Ja klar! Javisst!
(das) Abitur machen
machte
ta studenten
tog
Verb
Kreis m -e, Zirkel m - cirkel -n, -klarSubstantiv
ersichtlich klar, synlig, tydlig
selbstverständlich, na klar javisst
einen Buckel machen
machte
skjuta rygg
sköt
Verb
selbstverständlich, na klar javisst
Geld lockermachen ugs
machte locker
hosta upp pengar (vard.)
hostade upp
Verb
ausmachen (betragen)
machte aus
utgöra, fig betyda, spela en viss roll
utgjorde, betydde
figVerb
jemandem Hoffnung machen
machte
inge ngn hopp
ingavhar ingivit
Verb
jemanden mundtot machen
machte
täppa till munnen ngn
täppte till
Verb
sich zurechtmachen
machte sich zurecht
hysa till sig, snygga till sig
hyfsade/snyggade till sig
Verb
ausmachen (Musik)
machte aus
stänga av (musiken)
stängde av
Verb
sich schmutzig machen
machte
smutsa ner sig
smutsade
Verb
klar klartAdjektivFO
Klar wie Kloßbrühe Klart som korvspad (talesätt)Redewendung
ausmachen (vereinbaren)
machte aus
komma överens om, göra upp, bestämmaVerb
jemanden heruntermachen
machte herunter
hudflänga ngn
hudflängde

nedvärdera ngn
figVerb
natürlich, klar, natürlicherweise naturligtvisAdverb
deutlich, klar distinktAdjektiv
(Na/Ja) klar! / (Na) Logo! ugs Jajamän! / Jajamänsan! (vard.)
Interjektion
natürlich, das ist klar det är klart
erledigt: Die Sache ist ~ Saken är klar/utageradAdjektiv
steht mir grün? klär jag i grönt?
Aber logo! Na klar!
eine Frage bejahen
Jovars!
Synonymer: jajamensan, jomenvisst
(vardagligt) positivt svar på en fråga
Redewendung
mit etwas klarkommen
kam klar
klara av ngt
klarade
Verb
Bestimmt! / Ja klar! / Na klar! Absolut!Adverb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.10.2019 21:47:54
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon