Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lud vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vor utanför (framför)Präposition
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
vor Augen för ögonen
vor (präteritum) för...sedan
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor Christus före Kristus
vor allem framförallt
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor; fig angesichts införfig
vor (zeitl.) för...sedan
jdn. als Zeugen vorladen
lud vorhat vorgeladen
kalla ngn som vittne, stämma ngn som vittne
kallade/stämde
Verb
nach wie vor alltjämt
viertel vor zehn kvart i tio
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
vor aller Augen inför allas ögon
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
vor einigen Jahren häromåret
vor Wut schnauben fnysa
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
nach wie vor alltjämnt
von, aus, vor av
nach wie vor nu som förr
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
einladen
lud einhat eingeladen
bjuda, bjuder, bjöd, bjuditVerb
ich habe vor jag kommer att
Gründonnerstag, vor Karfreitag skärtorsdag -en
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
zu (vor Infinitiv) att
vor einiger Zeit för ett tag sedan
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
vor, hervor, raus fram
vor einem Jahr för ett år sedan
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
vor; voran, voraus framför
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
nach vorne vor fram
Angst haben vor vara rädd för
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
10 vor 8 tio i åtta
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.01.2022 9:57:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken