Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lief ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)waschbar tvättbar
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
laufen (Wasser)
lief
flyta, rinna; läckaVerb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
(ab)holen hämta -ar
Konjugieren laufen
liefist gelaufen

Sport
springa springer sprang sprungitVerb
ablaufen (z. B. Haltbarkeitsdatum)
lief abist abgelaufen
utlöpa, till ända, ut (t. ex. hållbarhetsdatum)
utlöpte / gickhar utlöpt/gått
Verb
ablaufen
lief abist abgelaufen

in Bezug auf Zeit
rinna ut
rann uthar runnit ut

om tid
Verb
ablaufen (Flüssigkeit) (läuft ab, lief ab, ist abgelaufen) rinna av, rinna bort (rann, runnit)
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
abwaschen
wusch abhat abgewaschen
diskar
diska
Verb
Überstunden pl abbummeln
bummelte ab
ta kompledigt, ta ut komptid
tog (ut)
Verb
ich biege ab jag tar av
abreißen
riss abhat abgerissen
riva av
rev avhar rivit av
Verb
etwas ablehnen
lehnte ab
tacka nej till ngt
tackade
Verb
ab dem + Datum från och med + datum
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
heimlich abhören
hörte ab
bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
ab und zu en och annan gång, och
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
abreisen
reiste abist abgereist
avresa
avrestehar avrest
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.01.2022 3:54:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken