Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lehnte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
etwas ablehnen
lehnte ab
tacka nej till ngt
tackade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
eine Bestellung ablehnen
lehnte ab
neka en beställning
nekade
recht, wirtsVerb
abweisen, ablehnen
wies ab / lehnte ab
avböja, avvisa, nobba ugs
avböjde/avvisade/nobbade
Verb
ein Angebot ablehnen
lehnte ab
avböja ett erbjudande
avböjde
Verb
jemanden wegen Befangenheit ablehnen
lehnte ab
anmäla jäv mot ngn
anmälde
rechtVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
sich lehnen
lehnte sich
luta sig
stödja sig
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
hau ab! dra åt helvete!
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
ab jetzt härefter
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab)holen hämta
abtakeln (mar.)
takelte ab
avrigga
avriggade
navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
ich hebe ab jag tar ut
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
abgleichen
glich abhat abgeglichen
stämma av
stämde av
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.06.2022 4:07:33
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken