Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch legte vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vor utanför (framför)Präposition
eine Hypothese vorlegen
vorlegenlegte vor(hat) vorgelegt
lägga fram en hypotes
lade fram
Verb
Eier pl legen
legte
värpa ägg
värpade
zooloVerb
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
legen
legtehat gelegt
lägga lägger la(de) lagtVerb
für, vor för
beiseite legen
legte beiseite
lägga undan, lägga åt sidan
lade undan / åt sidan
Verb
beiseitelegen
legte beiseite
lägga bort, lägga undan
lade, la
Verb
vor Wut schnauben fnysa
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vor dem Haus framför huset (befintlighet)
nach wie vor nu som förr
vor einigen Jahren häromåret
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
nach wie vor alltjämt
ich habe vor jag kommer att
vor; voran, voraus framför
10 vor 8 tio i åtta
nach vorne vor fram
Angst haben vor vara rädd för
vor Schreck erstarrt stel av skräckAdjektiv
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
Gründonnerstag, vor Karfreitag skärtorsdag -en
vor einem Jahr för ett år sedan
vor, hervor, raus fram
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
zu (vor Infinitiv) att
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
vor fünf Minuten för fem minuter sedan
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor aller Augen inför allas ögon
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
viertel vor zehn kvart i tio
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.09.2022 17:12:03
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken