Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch legte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Beichte ablegen avlägga bikt religVerb
Rechenschaft ablegen
legte ab
göra reda för sig, redogöra, avlägga räkenskap
gjorde / redogjorde / avlade
Verb
Zeugnis ablegen avlägga vittnesmål
avlade
Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben färga av sig Verb
den Amtseid m ablegen svära ämbetseden rechtVerb
ablegen
Schiff
lägga ut (skepp)
skepp
navigVerb
einen Eid ablegen avlägga en ed rechtVerb
eine schlechte Gewohnheit ablegen lägga bort en ovana Verb
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
Rechenschaft f über etwas ablegen avlägga räkenskap för ngt Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abspülen spola av, skölja Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abwälzen välta av (över) figVerb
abbilden avbilda Verb
(ab)holen hämta
ab jetzt härefter
abschrecken avskräcka Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abklemmen klämma ihop Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
Eier pl legen
legte
värpa ägg zooloVerb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
abberufen hemkalla Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abtrocknen torka av Verb
abhobeln hyvla av Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abwerten nedvärdera Verb
absägen såga av Verb
absagen ge återbud Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abschleifen slipa av Verb
abbürsten borsta av Verb
abnötigen avtvinga Verb
abrüsten avrusta militVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abästen kvista avVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
hau ab! dra åt helvete!
abrichten dressera, tränaVerb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
beiseite legen lägga undan, lägga åt sidan Verb
beiseitelegen lägga bort, lägga undan Verb
legen lägga lägger la(de) lagtVerb
ein Examen ablegen, ein Examen bestehen avlägga en examen Verb
den Präsidenteneid / Präsidenten-Eid ablegen svära presidentseden Verb
seinen Doktortitel ablegen, auf seinen Doktortitel verzichten frånsäga sig sin doktortitel Verb
sich abhärten härda sig Verb
sich abspielen utspelas, tilldraga sig, tilldra sig Verb
abblenden
Auto
blända av
bil
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.03.2023 15:12:55
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken