Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch las vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
Lies! läs!
Schloss n, pl Schlösser (z.B. Türschloss) lås nSubstantiv
vor utanför (framför)Präposition
Lest euch die Dialoge gegenseitig vor. Läs dialogerna för varandra.
jemandem (Dativ) vorlesen
las vorhat vorgelesen
läsa högt för ngn
läste
Verb
vor... Jahren för... år sedan
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor (zwölf) i (tolv)
vor, angesichts inför
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
vor, in i
vor (örtlich) framför
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
für, vor för
stehen vor stå framför
fahren vor köra före
vor (zeitl.) för...sedan
Schloss n
z.B. Türschloss
ett låsSubstantiv
Lesen Sie den Dialog Läs dialogen
Lesen Sie den Text! Läs texten!
lies mit läs med
durchlesen
las durch
läsa (i)genom
läste (i)genom
Verb
lies die dialoge läs dialogerna
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
viertel vor zehn kvart i tio
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
vor aller Augen inför allas ögon
vor Wut schnauben fnysa
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor einigen Jahren härom året
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
vor einigen Jahren häromåret
nach wie vor nu som förr
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
von, aus, vor av
nach wie vor alltjämnt
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
nach wie vor alltjämt
ich habe vor jag kommer att
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
vor; voran, voraus framför
10 vor 8 tio i åtta
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.01.2021 19:36:06
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken