Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch las vor - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
Lies! läs!
Schloss n, pl Schlösser (z.B. Türschloss) lås nSubstantiv
vor utanför (framför)Präposition
jemandem (Dativ) vorlesen
las vorhat vorgelesen
läsa högt för ngn
läste
Verb
Lest euch die Dialoge gegenseitig vor. Läs dialogerna för varandra.
vor... Jahren för... år sedan
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
Viertel vor kvart iDA
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor; fig angesichts införfig
vor (zeitl.) för...sedan
durchlesen
las durch
läsa (i)genom
läste (i)genom
Verb
Lesen Sie den Text! Läs texten!
Lesen Sie den Dialog Läs dialogen
lies mit läs med
lies die dialoge läs dialogerna
Schloss n
z.B. Türschloss
ett låsSubstantiv
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
viertel vor zehn kvart i tio
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
vor aller Augen inför allas ögon
vor Wut schnauben fnysa
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor einigen Jahren härom året
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
vor einigen Jahren häromåret
nach wie vor nu som förr
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
von, aus, vor av
nach wie vor alltjämnt
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
nach wie vor alltjämt
ich habe vor jag kommer att
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
vor; voran, voraus framför
10 vor 8 tio i åtta
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 31.03.2020 19:06:21
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken