Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch klemmte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abklemmen klämma ihop Verb
klemmen klämma - klämmer - klämde - klämtVerb
abfärben färga av sig Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
ab und zu, hin und wieder av och till
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abrüsten avrusta militVerb
abnötigen avtvinga Verb
abbürsten borsta av Verb
abgrenzen avgränsa Verb
absagen ge återbud Verb
absägen såga av Verb
abwerten nedvärdera Verb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abberufen hemkalla Verb
hau ab! dra åt helvete!
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abschrecken avskräcka Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
abbilden avbilda Verb
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
abschleifen slipa av Verb
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
abraten avråda Verb
ich hebe ab jag tar ut
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
er hebt ab han tar ut
ab dem + Datum från och med + datum
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.03.2023 1:08:02
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken