Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
vor utanför (framför)Präposition
kam kom
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Angst f vor ängslan f för
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
Kamm m en kamSubstantiv
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
sie kam hon kom
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
vor zwei Wochen för två veckor sedan
vor Angst zittern
zitterte
darra av rädsla
darrade
Verb
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vor einigen Jahren härom året
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
vor einer Woche för en veckan sedan
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
viertel vor zehn kvart i tio
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
vor aller Augen inför allas ögon
vor Wut schnauben fnysa
vor zwei Jahren för två år sedan
vor Gebrauch m schütteln! omskakas väl!
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
zur Sache kommen
kam
komma till saken
kom
Verb
vor dem Haus framför huset (befintlighet)
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.09.2021 6:48:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken