Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch jährlich - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
jährlich årligenAdverb
wiederkehrend
Bsp.: ein jährlich wiederkehrendes Phänomen
återkommande
Ex.: ett årligt ~ fenomen
Adjektiv, Adverb
Selbstbeteiligung f -en
Anteil, den der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall selbst zu tragen hat (entweder jährlich oder pro Schadensfall). Er wird als absoluter oder prozentualer Anteil gesetzlich festgelegt oder vertraglich vereinbart.
självrisk -en -er
den utgift som försäkringstagaren svarar för själv vid beräkning av ersättningen vid olika skadefall, exempelvis om huset brinner upp eller bilen råkar ut för skador. Självrisken bestäms av de villkor som finns i försäkringsbrevet och som vid försäkringens tecknande fastställts av försäkringsbolaget.
finanSubstantiv
ausdauernde oder perennierende Pflanze f
Als ausdauernde oder perennierende Pflanze (vom lateinischen perennis, perenne: „dauernd, beständig“) bezeichnet man in der Botanik Pflanzen, die mehrere Jahre alt werden und dabei auch mehrmals, im Allgemeinen jährlich, blühen und fruchten.
perenn en -er
fleråriga örtartade växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren
botanSubstantiv
Rendite f -n
Die Rendite gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben. Da sich die Rendite meist auf einen jährlichen Kapitalertrag bezieht, kann sie mit der Kennzahl Rentabilität, welche sich auf einen Unternehmenserfolg bezieht, nicht gleichgesetzt werden. Die bekannteste Renditekennzahl ist der Zinssatz.
avkastning -en -ar u
Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver vinst i förhållande till kapitalinsats och tid. Kallas ibland även för räntabilitet (ränta på insatt kapital). Det går inte generellt att säga hur stort eller litet värdet på räntabiliteten skall vara då detta beror på risktagande, riskaversion och bransch. Istället används måttet som jämförelser mellan företag inom samma område och även internt mellan olika räkenskapsår
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.06.2018 6:55:34
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon