Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ist liegen geblieben - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Deklinieren Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
liegen bleiben
ist liegen geblieben
ligga ligger låg legat kvarVerb
altern
alterteist gealtert
åldras, åldra/des -ts
Deponens
Verb
verzweifeln
ist verzweifelt
förtvivla förtvivlade förtvivlatVerb
liegen ligga (ligger)Verb
liegen ligga ligger låg legatVerb
liegen ligger, liggaVerb
liegen ligger inf liggainfVerb
liegen ligga ligger låg legatVerb
zerfallen
zerfielist zerfallen
sönderfalla
sönderföllhar sönderfallit
Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
är, varaVerb
eilen
eilteist geeilt
kila
kiladehar kilat
Verb
liegen ligga ligger låg legatVerb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga, -er
flöghar flugit
Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara (är)Verb
kentern
kenterteist gekentert
kantra
kantradekantrat

kantrar (Präs.)
Verb
kriechen
krochist gekrochen
krypa, kryper
kröphar krupit
Verb
kriechen
krochist gekrochen
krypa (kryper), kröp, krupitVerb
rudern intransitiv
ruderteist gerudert
ro
rodderott
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga flyger flög flugit flugenVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara är var varitVerb
verwelken
verwelkteist verwelkt
vissna, förtvina
vissnavissnadevissnat

vissnar (Präs.)
Verb
eilen
eilteist geeilt
hasta
hastade
Verb
verhungern
verhungerteist verhungert
svälta ihjäl
svalt ihjälhar svultit ihjäl
Verb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren
åka (åker)
åktehar åkt
Verb
zu Hause bleiben
bliebist geblieben
stanna, -r hemma
stannade
Verb
bei seiner Behauptung bleiben
bliebist geblieben
vidhålla sitt påstående
vidhöllhar vidhållit
Verb
bleiben
bliebist geblieben

Bsp.: zu Hause bleiben
stanna, -r
Ex.: stanna hemma
Verb
bleiben, verbleiben
(ver)bliebist geblieben/verblieben
förbli[va], -blev, -blivitVerb
taumeln
taumelteist getaumelt
ragla
raglade
Verb
verkümmern
ist verkümmert
förtvina
upphöra att utvecklas
Verb
verschmachten
ist verschmachtet
försmäkta -r
försmäktade
Verb
dies ist det här är
folgen
folgteist gefolgt
följa följer följde följtVerb
notlanden
ist notgelandet
nödlanda
har nödlandat
Verb
erröten
erröteteist errötet
rodna -de -tVerb
schwarzfahren
fuhr schwarzist schwarzgefahren
fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett
(fusk)åkte
Verb
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
erkalten intransitiv
erkalteteist erkaltet
kallna
kallnade
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
werden
wurdeist geworden
bli, Hilfsverb skola, komma att, Passivbildung bliVerb
Morgen ist... I morgon är det...
Heute ist... I dag är det...
jemandem liegen ligga för ngns röst, -en, -er
jemandem entkommen
entkamist entkommen
slippa undan ngn
slapphar sluppit
Verb
verschlacken intransitiv
verschlackteist verschlackt
förslaggas
förslaggades
Verb
liegen
laghat gelegen
ligga, -er
låghar legat
Verb
Wir liegen Vi ligger
davonschießen
ist davongeschossen
raka i väg
rakade
Verb
Liegen -n f extrasängSubstantiv
liegen
laghat gelegen
ligga, ligger
låghat legat
Verb
übrig(geblieben) överbliven
Das ist... Det här är...
Es ist... Hon/Den är...
hinausstürmen
ist hinausgestürmt
rusa ut
rusade ut
Verb
verrosten
verrosteteist verrostet
rosta sönder
rostade sönder
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.03.2019 0:27:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon