Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ist hinausgestürmt

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Dekl. Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
hinausstürmen rusa ut Verb
altern
alterteist gealtert
åldras, åldra/des -ts
Deponens
Verb
Konjugieren fahren åka (åker) Verb
zerfallen sönderfalla Verb
eilen kila Verb
verzweifeln förtvivla förtvivlade förtvivlatVerb
Konjugieren fliegen flyga, -er Verb
kriechen krypa, kryper Verb
Konjugieren sein är, varaVerb
eilen hasta Verb
rudern intransitiv ro Verb
verhungern svälta ihjäl Verb
kriechen krypa (kryper), kröp, krupitVerb
kentern kantra
kantrar (Präs.)
Verb
Konjugieren fliegen flyga flyger flög flugit flugenVerb
verwelken vissna, förtvina
vissnar (Präs.)
Verb
Konjugieren sein vara är var varitVerb
Konjugieren sein vara (är)Verb
Das ist... Det är...
untergehen under Verb
erkalten intransitiv kallna Verb
kommen komma kommer kom kommitVerb
gehen gå, går, gick, gåttVerb
werden bli, Hilfsverb skola, komma att, Passivbildung bliVerb
erröten rodna -de -tVerb
segeln segla -r -de -tVerb
davonschießen raka i väg Verb
notlanden nödlanda Verb
emigrieren emigrera Verb
einvernehmlich geschehen ske med samtycke rechtVerb
abstumpfen trubba av Verb
zurechtkommen klara sig
reda sig
Verb
explodieren explodera Verb
schwarzfahren fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett Verb
dazwischenkommen komma emellanVerb
folgen följa följer följde följtVerb
Das ist... Det är...
verschlacken intransitiv förslaggas Verb
Das ist... Det här är...
verrosten rosta sönder Verb
gelangen nå, komma, uppnå, framVerb
schwimmen simma Verb
Es ist... Hon/Den är...
dringen tränga, -de
bana sig väg
Verb
jemandem entkommen slippa undan ngn Verb
Morgen ist... I morgon är det...
Heute ist... I dag är det...
taumeln ragla Verb
verkümmern förtvina
upphöra att utvecklas
Verb
verschmachten försmäkta -r Verb
dies ist det här är
sprießen biolog spira -r (börja växa) Verb
Übermorgen ist... I övermorgon är det...
erfolgen inträffa, äga rumVerb
verjähren intransitiv
{recht}
preskriberasVerb
Wieviel ist...? Hur mycket är...?
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.03.2023 9:40:42
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken