Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ist gewesen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Deklinieren Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
altern
alterteist gealtert
åldras, åldra/des -ts
Deponens
Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara är var varitVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara (är)Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
är, varaVerb
sein (er ist)
warist gewesen
vara (han är)
varhar varit
Verb
verzweifeln
ist verzweifelt
förtvivla förtvivlade förtvivlatVerb
rechtslastig sein
war rechtslastigrechtslastig gewesen
vara höger
var höger-

Präsens: är höger
politVerb
klebrig sein
war klebrigklebrig gewesen
klibba -r -de -t verb
vara klibbig
Verb
gewesen varit (av vara)Verb
gewesen före detta, förutvarandeVerb
zerfallen
zerfielist zerfallen
sönderfalla
sönderföllhar sönderfallit
Verb
eilen
eilteist geeilt
kila
kiladehar kilat
Verb
kriechen
krochist gekrochen
krypa, kryper
kröphar krupit
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga, -er
flöghar flugit
Verb
kentern
kenterteist gekentert
kantra
kantradekantrat

kantrar (Präs.)
Verb
eilen
eilteist geeilt
hasta
hastade
Verb
verhungern
verhungerteist verhungert
svälta ihjäl
svalt ihjälhar svultit ihjäl
Verb
verwelken
verwelkteist verwelkt
vissna, förtvina
vissnavissnadevissnat

vissnar (Präs.)
Verb
Konjugieren fliegen
flogist geflogen
flyga flyger flög flugit flugenVerb
rudern intransitiv
ruderteist gerudert
ro
rodderott
Verb
kriechen
krochist gekrochen
krypa (kryper), kröp, krupitVerb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren
åka (åker)
åktehar åkt
Verb
sein (ist, war, ist gewesen) vara, är (var, varit)
sein verb (ist, war, ist gewesen) vara verb (är var varit)
der Auffassung sein
warist gewesen
vara av uppfattningen
varhar varit
Verb
fließen
flossist geflossen
rinna rinner rann runnit
om vätskor
Verb
folgen
folgteist gefolgt
följa följer följde följtVerb
Heute ist... I dag är det...
taumeln
taumelteist getaumelt
ragla
raglade
Verb
verkümmern
ist verkümmert
förtvina
upphöra att utvecklas
Verb
verschmachten
ist verschmachtet
försmäkta -r
försmäktade
Verb
dies ist det här är
dringen
drangist gedrungen
tränga, -de
trängdehar trängt

bana sig väg
Verb
notlanden
ist notgelandet
nödlanda
har nödlandat
Verb
jemandem entkommen
entkamist entkommen
slippa undan ngn
slapphar sluppit
Verb
schwarzfahren
fuhr schwarzist schwarzgefahren
fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett
(fusk)åkte
Verb
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
erkalten intransitiv
erkalteteist erkaltet
kallna
kallnade
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
werden
wurdeist geworden
bli, Hilfsverb skola, komma att, Passivbildung bliVerb
Morgen ist... I morgon är det...
dazwischenkommen
ist dazwischengekommen
komma emellanVerb
Das ist... Det är...
schleichen
schlichist geschlichen
smyga smyger smög smugitVerb
verdorren
ist verdorrt
förtvina
förtorka
Verb
verjähren intransitiv
verjährteist verjährt

{recht}
preskriberasVerb
schwinden
schwandist geschwunden
svinna, svinner
svannhar svunnit
Verb
aufwachen intransitiv
ist aufgewacht
vakna, -r -de -tVerb
joggen
joggteist gejoggt
jogga -r -de- tVerb
steigen
stiegist gestiegen
kliva; kliver klev klivit
stiga
Verb
erscheinen
erschienen ist erschienen

Buchpublikation
utkomma
utkom har utkommit
Verb
schwimmen
schwammist geschwommen
simma
simmadehar simmat
Verb
erkranken
erkrankteist erkrankt
insjukna
insjuknade
Verb
verschlacken intransitiv
verschlackteist verschlackt
förslaggas
förslaggades
Verb
Das ist... Det här är...
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.02.2020 16:57:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon