Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ist geschwommen

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
Dekl. Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
altern
alterteist gealtert
åldras, åldra/des -ts
Deponens
Verb
schwimmen simma Verb
kriechen krypa (kryper), kröp, krupitVerb
kriechen krypa, kryper Verb
rudern intransitiv ro Verb
zerfallen sönderfalla Verb
Konjugieren sein är, varaVerb
eilen kila Verb
verzweifeln förtvivla förtvivlade förtvivlatVerb
Konjugieren fliegen flyga, -er Verb
kentern kantra
kantrar (Präs.)
Verb
Konjugieren fahren åka (åker) Verb
Konjugieren fliegen flyga flyger flög flugit flugenVerb
verhungern svälta ihjäl Verb
Konjugieren sein vara (är)Verb
Konjugieren sein vara är var varitVerb
verwelken vissna, förtvina
vissnar (Präs.)
Verb
eilen hasta Verb
in Geld schwimmen
bildlich
vältra sig i pengar Verb
schwarzfahren fuskåka, åka kollektivt utan giltig färdbiljett Verb
untergehen under Verb
erkalten intransitiv kallna Verb
kommen komma kommer kom kommitVerb
gehen gå, går, gick, gåttVerb
werden bli, Hilfsverb skola, komma att, Passivbildung bliVerb
segeln segla -r -de -tVerb
erröten rodna -de -tVerb
Das ist... Det är...
davonschießen raka i väg Verb
emigrieren emigrera Verb
einvernehmlich geschehen ske med samtycke rechtVerb
abstumpfen trubba av Verb
zurechtkommen klara sig
reda sig
Verb
folgen följa följer följde följtVerb
notlanden nödlanda Verb
Es ist... Hon/Den är...
dringen tränga, -de
bana sig väg
Verb
sprießen biolog spira -r (börja växa) Verb
verschlacken intransitiv förslaggas Verb
Das ist... Det här är...
hinausstürmen rusa ut Verb
Übermorgen ist... I övermorgon är det...
gelangen nå, komma, uppnå, framVerb
dazwischenkommen komma emellanVerb
dies ist det här är
jemandem entkommen slippa undan ngn Verb
Morgen ist... I morgon är det...
Heute ist... I dag är det...
taumeln ragla Verb
verkümmern förtvina
upphöra att utvecklas
Verb
verschmachten försmäkta -r Verb
explodieren explodera Verb
verrosten rosta sönder Verb
Das ist... Det är...
verjähren intransitiv
{recht}
preskriberasVerb
Konjugieren laufen
Sport
springa springer sprang sprungitVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.03.2023 8:27:01
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken