Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hielt ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
eine Schweigeminute abhalten
hielt ab
hålla en tyst minut
höll
Verb
(eine Sitzung) abhalten
hielt abhat abgehalten
hålla (ett möte)
höll
Verb
eine Pressekonferenz abhalten
hielt abhat abgehalten
hålla (en) presskonferens
höllhar hållit
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
(ab)holen hämta -ar
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
(ab)waschbar tvättbar
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
zusammenhalten
hielt zusammen
hålla samman
höll samman
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
halten
hielthat gehalten
hålla håller höll hållitVerb
halten
hielthat gehalten
hålla (-er), höll, hållitVerb
halten
hielthat gehalten
hålla
höllhar hållit
Verb
halten
hielthat gehalten
hålla håller höll hållit hållenVerb
geheimhalten
hielt geheimhat geheimgehalten
hemlighålla
hemlighöll
Verb
Totenwache halten
hielt
hålla likvaka
höll
Verb
warmhalten
hielt warm
varmhålla
varmhöll
Verb
abhalten (jdn von etw. ~)
hielt abhat abgehalten
avhålla (ngn från ngt)
avhöll
Verb
jemanden abhalten, zurückhalten, hindern
hielt ab/zurück / hinderte
hindra ngn
hindrade
Verb
abschnüren
schnürte ab

auch{mediz}
snöra av
snörde av

även med.
Verb
ablenken
lenkte ab

bildlich
avlänka
avlänkade

bildligt
Verb
(ab-, auf-) prallen
prallte
studsa
studsade
Verb
abstreiten
stritt abhat abgestritten
bestrida, förneka
bestred/förnekadehar bestridit/förnekat
Verb
festhalten
hielt festhat festgehalten
hålla fast
höll fasthar hållit fast

Partikelverb; Betonung liegt auf "fast"
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.01.2022 10:52:36
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken