Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hörte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
heimlich abhören
hörte ab
bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
hören
hörtehat gehört
höra hör hörde hörtVerb
hörte auf, endete slutade
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
aufhören, mit etw. ~
hörte auf
upphöra med ngt.
upphörde
Verb
hören
hörtegehört

z.B. Musik ~
lyssna -r
lyssnadelyssnat

t.ex. ~ på musik
Verb
abhören
hörte ab

von Telefonen mit Hilfe von z.B. Wanzen
avlyssna
avlyssnade

telefonavlyssning
Verb
mit der Schule aufhören
hörte auf
sluta, -r skolan
slutade
Verb
aufhören (er hört auf)
hörte aufhat aufgehört
sluta -r -de -t, upphöra -hör, -hörde, -hörtVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
ab jetzt härefter
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
(ab)waschbar tvättbar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
(ab)holen hämta -ar
(ab)holen hämta
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
etwas zufällig hören, etwas aufschnappen
hörte / schnappte auf
råka höra ngt
råkade
Verb
mit etwas aufhören, Schluss machen
hörte auf / machte
lägga av med ngt
lade av
Verb
klingen, sich anhören
klang / hörte sich anhat geklungen /sich angehört)
låta (låter)
om person, olika slags ljud o dyl.
Verb
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.)
takelte ab
avrigga
avriggade
navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.07.2022 5:58:52
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken