Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ging vor

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
fahren vor köra före
vor
Lage: vor dem Fenster
framför
Läge: framför fönstret
Präposition
beschützen vor + Dativ beskydda för Verb
vor einem Jahr för ett år sedan
vor fünf Minuten för fem minuter sedan
vor Anker liegen ligga för ankar navigVerb
Angst f vor ängslan f för
böse enden, ins Auge gehen sluta illa Verb
einer Sache (Dativ) auf den Grund gehen djupet med ngt
bildligt
figVerb
jemandem (Dativ) auf die Nerven gehen ngn nerverna Verb
vor
in Bezug auf Uhrzeit
i
om klockslag
Präposition
vor utanför (framför)Präposition
vor (aus) Scham erröten rodna av skam Verb
vor Sehnsucht f vergehen förgås av längtan Verb
vor etwas/jemandem fliehen fly för ngt/ngn Verb
Es ist 5 vor 12 Den är fem i tolv
vor, in i
stehen vor stå framför
vor (präteritum) för...sedan
vor Gericht
n
inför rättaSubstantiv
für, vor för
vor... Jahren för... år sedan
vor allem framförallt
vor (örtlich) framför
vor (zeitl.) för...sedan
vor Augen för ögonen
vor (zwölf) i (tolv)
vor, angesichts inför
ging verb gick verb
Viertel vor kvart i
vor Christus före Kristus
vor allem främst
(vor)bringen komma fram med
kein Blatt vor den Mund nehmen ta bladet från munnen, inte skräda ordenRedewendung
vor (zeitlich), z.B. vor 12 Uhr före
Mir ging ein Licht auf Det gick upp ett ljus för migRedewendung
sich vor jemandem wegen + Genitiv rechtfertigen rättfärdiga sig inför ngn för ngt Verb
vor + Dativ (zeitlich), z.B. vor einem Jahr för...sedan, t.ex. för ett år sedan
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor höherer Instanz
f
inför högere rättSubstantiv
vor etwas schützen skydda för/från ngt Verb
vor Wut kochen koka av ilska Verb
vor Hunger sterben av svält Verb
vor einigen Jahren härom året
vor sich herschieben skjuta framför sig Verb
sich vorbeugen, sich vorlehnen luta sig framåt Verb
vor zwei Jahren för två år sedan
vor Angst zittern darra av rädsla Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
vor aller Augen inför allas ögon
viertel vor zehn kvart i tio
ich habe vor jag kommer att
vor, hervor, raus fram
vor einer Woche för en veckan sedan
zu (vor Infinitiv) att
von, aus, vor av
vor zwei Wochen för två veckor sedan
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.10.2023 9:17:49
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken