Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ging fort/weg / haute ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
fortgehen, weggehen, abhauen ugs
ging fort/weg / haute ab
ge sig av
gav sig av
Verb
ab,los,fort,weg ifrån
fort, weg, hin iväg
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
fort undan
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
weg undanAdverb
Weg m väg -en -arSubstantiv
ging verb gick verb
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
von hier weg, fort härifrån
abtreten, abgehen
trat ab / ging ab
göra sorti
gjorde
Verb
wegstoßen, fortstoßen
stieß weg/forthat weg-/fortgestoßen
stöta bort
stötte bort
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
fortjagen, wegscheuchen
jagter fort / scheuchte weg
köra bort
körde bort

~ ngn
Verb
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
fortschaffen
schaffte fort
forsla bort
forslade bort
Verb
sehr (wahnsinnig) schnell väldigt fort
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
hau ab! dra åt helvete!
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
weg (sein) borta
weit weg långt borta
hinten, weg borta
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
weg sein borta
weg (gehen) bort
(ab)waschbar tvättbar
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.09.2022 20:20:13
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken