Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch gab ab / fällte

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abgeben, fällen (Urteil)
gab ab / fällte
fälla (omdöme, dom)
fällde
Verb
abholzen, fällen (Bäume)
holzte ab / fällte
avverka (fälla träd)
avverkade
Verb
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
Warnschüsse pl abgeben
gab abhat abgegeben
avfyra varningsskott pl
avfyrade
Verb
fällen
fälltehat gefällt

einen Baum ~
fälla
fälldefällt

~ ett träd
VerbIS
einen Schuss abgeben
gab ab
skjuta ett skott
sköt
Verb
abgeben (absondern)
gab ab / sonderte ab
avge
avgav
Verb
seine Stimme abgeben
gab ab
lägga sin röst
lade
politVerb
die Steuererklärung abgeben
gab ab
deklarera
deklarerade

avge deklaration, redovisa för sin inkomst
Verb
abgeben (Schuss)
gab abhat abgegeben
avlossa (skott)
avlossade
Verb
abgeben (eine Erklärung)
gab abhat angegeben
ge (förklaring)
gav
Verb
ausfällen
fällte aushat ausgefällt

chemische Reaktion
fälla ut
fällde ut

kemisk reaktion
chemiVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
(ab)holen hämta
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
nachgeben
gab nachhat nachgegeben
vika viker vek vikit
ge efter
Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
preisgeben
gab preis
prisge
prisgav
Verb
geben
gabhat gegeben
ge
gavhar givit/gett
Verb
Trinkgeld geben
gab
ge dricks, ugs /vard.: dricksa
gav / dricksade
Verb
ein Angebot/Gebot auf etwas abgeben
gab ab
lägga ett bud ngt, ugs /card.: buda
la(de) /budade
Verb
Alkohol illegal abgeben (verkaufen) an + Akk.
gab ab
langa sprit till ngn
langade
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2022 8:14:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken