Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch füllte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
füllen
fülltegefüllt
fylla, -erVerb
füllen
fülltehat gefüllt
fylla, fyller
fylldehar fyllt
Verb
füllen verb
fülltegefüllt
färsera
färserade
culinVerb
in Flaschen abfüllen
füllte ab
tappa flaskor
tappade
Verb
abfüllen (z.B. in Flaschen)
füllte ab
avtappa, fylla [upp] (tappa flaskor)
avtappade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
füllen, füllt, füllte, hat gefüllt fylla, fyller -de -t
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
ab jetzt härefter
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
(ab)holen hämta
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
ausfüllen (füllt aus, füllte aus, hat ausgefüllt) fylla i, fyller -de -tVerb
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.)
takelte ab
avrigga
avriggade
navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
absetzen (Waren)
setzte ab
avsätta (varor)
avsatte
wirtsVerb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
er hebt ab han tar ut
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 08.12.2022 0:49:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken