Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
entnehmen ta, hämta, låna; sluta sig till, finnaVerb
herauslesen, entnehmen (bildlich)
las heraus /entnahm
utläsa
utläste
Verb
Nährstoff m -e m
Nährstoffe sind für Pflanzen diejenigen anorganischen und organischen Verbindungen, welchen sie die Elemente entnehmen können, aus denen ihr Körper aufgebaut ist. Als Nährstoffe werden oft auch diese Elemente selbst bezeichnet.
växtnäring u
Växtnäring är de näringsämnen som växter behöver för att kunna fullfölja sin livscykel. Nästan alla växter är autotrofa och behöver därför bara växtnäring i mineralform, dvs oorganiska näringsämnen. Dessa förekommer ofta i jonform, som är ett grundämne med överskott eller underskott av elektroner. Växtnäring kan delas in i makronäringsämnen och mikronäringsämnen.
biolo, chemi, gartSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.12.2017 23:27:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon