Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch damit - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
damit med detKonjunktion
Warte damit Vänta med det
damit beschäftigt sein håller
damit, somit
folglich
därmed
följaktligen
damit du es weißt! mycket du vet det!
damit ist es aus dess saga är all
damit ist es schlecht bestellt det är klent med det
damit war die Sache entschieden därmed var saken avgjord
damit
Bsp.: Damit ist alles gesagt.
därmed
i och med detta, med detta; ex.: Därmed är allt sagt.
Konjunktion
damit erledigen sich die übrigen Punkte därmed är även övriga frågor avklarade/undanstökade/utageradeRedewendung
meinen
Bsp.: Was meinst du damit?
mena menar menade menat
Ex.: Vad menar du med det?
Verb
damit komme ich klar, das schaffe ich det klarar jag av
Damit kommt er bei mir nicht durch! Med det kommer han ingen vart med mig!Redewendung
damit
Bsp.: Ich lerne Schwedisch, damit ich mit Schweden sprechen kann
för att
Ex.: Jag läser svenska för att kunna prata med svenskar
Konjunktion
Haustürnummer (Code, den man eingeben muss, damit die Haustür entriegelt wird) en portkodSubstantiv
damit
Bsp.: Wir müssen uns beeilen, damit wir nicht zu spät kommen
att
Ex.: Vi måste skynda oss för att inte komma för sent
Konjunktion
beschäftigt sein mit etwas
Er war damit beschäftigt, neue Wörter zu lernen
vara upptagen med ngt
Han var upptagen med att lära sig nya ord
Verb
kleiner Samstag
Detta är en direkt översättning - det finns inget motsvarande uttryck i tyskan!
lill-lördag
Damit ist der Mittwoch gemeint - dann gehen manche Schweden abends aus
Industriegesellschaft f
Die Industriegesellschaft ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad der Industrialisierung und der damit verbundenen Produktionsweisen und sozialen Strukturen.
industrisamhälle n
samhälle där de flesta arbetar inom industrisektorn
Substantiv
Schnabelkürzen n
wird z.B. bei Masthühnern und Puten vorgenommen, damit sie sich nicht gegenseitig hacken können
näbbtrimning u
Görs hos t.ex. höns och kalkon så att de inte ska kunna hacka på varandra
landwSubstantiv
Rebound-Effekt m
Damit wird in der Energieökonomie der Umstand bezeichnet, dass das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerungen nicht oder nur teilweise verwirklicht wird.
rekyleffekt u
Åtgärder som syftar till ökad resurseffektivitet visar sig samtidigt ge upphov till en rekyleffekt (eng. rebound effect), som helt eller delvis kan eliminera det långsiktiga syftet med åtgärderna.
Substantiv
Fleischriese m
Fleischverarbeitendes Unternehmen, das einen übermäßig großen Anteil am Fleischmarkt und damit eine monopolähnliche Stellung hat, in Deutschland z.B. Tönnies
köttjätte uSubstantiv
Bolzenschussapparat m -e
Gerät, das im Zuge der Schlachtung zum Betäuben von Schlachttieren verwendet wird. Damit soll den Tieren unnötiges Leid erspart werden.
bultpistol u
En bultpistol är ett verktyg som används för att bedöva (göra medvetslös) djur innan de avlivas, till exempel genom avblodning. Bultpistol räknas till mekanisk bedövning och är godkänt för samtliga djurslag som räknas upp i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter.
Substantiv
Fahrdienstleiter m
Der Fahrdienstleiter ist für den Fahrdienst, die sichere, pünktliche und wirtschaftliche Durchführung von Zugfahrten auf der vorhandenen Infrastruktur, deren Sicherung und aller damit zusammenhängenden Aufgaben verantwortlich.
tågklarerare u
En tågklarerare ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls och är den som bedömer vilka åtgärder som bör göras vid avvikelser i tågtrafiken. Via ställverk övervakar och styr tågklareraren spårväxlar och ljussignaler för att leda tågtrafiken.
VerkSubstantiv
Wasserkraftwerk n -e
Ein Wasserkraftwerk oder auch Wasserkraftanlage ist ein Kraftwerk, das die kinetische Energie des Wassers in mechanische Energie bzw. elektrische Energie umwandelt. Damit wird die Wasserkraft für den Menschen nutzbar gemacht.
vattenkraftverk nSubstantiv
globale Erwärmung f, Klimaerwärmung f
Als globale Erwärmung bezeichnet man den in den vergangenen Jahrzehnten beobachteten Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere sowie deren künftig erwartete Erwärmung. Oft wird der damit einhergehende Klimawandel synonym verwendet.
global uppvärmning en
Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning.
Substantiv
Sattelkupplung f
Diese Sattelkupplung besteht aus einer Platte mit eingebautem Schließmechanismus, auf welcher der Sattelauflieger aufliegt und in die der Königszapfen des Sattelanhängers gekuppelt wird. Damit ist der Sattelauflieger mit der Sattelzugmaschine beweglich aber sicher verbunden.
vändskiva u
konstruktion som sitter bak på en trailerdragare, varpå en trailer kan röra sig då bilen svänger i förhållande till trailern.
technSubstantiv
immaterieller Vermögensgegenstand m
Ein nicht-physischer Vermögenswert im Eigentum eines Unternehmens, der in der Unternehmensbilanz erfasst werden kann. In der Regel dienen immaterielle Werte langfristig dem Geschäftsbetrieb und sind damit dem Anlagevermögen zuzurechnen.
immateriell tillgång u
förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska saker, som till exempel patent, licensrättigheter och goodwill.
wirtsSubstantiv
Die Würfel sind gefallen
Die Entscheidung ist gefallen und unumkehrbar. Julius Cäsar soll mit den Worten „Alea iacta est“ den Fluss Rubikon überschritten und damit einen Bürgerkrieg provoziert haben, den die römische Armee dann für sich entschied.
Tärningen är kastad.
Beslutet är taget, nu finns ingen återvändo. Ursprungligen av latinets Alea iacta est, bokstavligen 'tärningen är kastad', uttalat av Julius Caesar då han år 49 f. Kr. inleder romerska inbördeskriget genom att anfalla Rom.
Redewendung
Wachstumsrücknahme f
Mit dem Begriff Wachstumsrücknahme (engl. Degrowth), Postwachstum, Wachstumswende oder Entwachstum wird die Reduktion eines Konsum- und Produktionswachstums verbunden. Damit soll einem Wirtschaftswachstum begegnet werden, wenn es sozial, ökologisch, ökonomisch oder politisch schädlich ist.
nerväxt u
Nerväxt (engelska: degrowth) är en politisk, ekonomisk och social rörelse och teori som baserar sig på ekologistiska, antikonsumtionistiska och antikapitalistiska idéer. Förespråkare för nerväxt argumenterar för behovet av att minska produktion och konsumtion, eftersom de menar att överkonsumtionen inte är hållbar, varken ekologiskt eller socialt.
wirtsSubstantiv
Völkerwanderung f
spätantike Wanderbewegung vor allem germanischer Völker im Zeitraum vom Einbruch der Hunnen nach Ostmitteleuropa 375/376, die damit eine Fluchtbewegung anderer Völker in diesem Raum auslösten, bis zum Einfall der Langobarden in Italien 568
folkvandring -en -ar, folkvandringstiden (best. Form)geschSubstantiv
Kationenaustauschkapazität f
Maß für die austauschbaren Kationen und damit Anzahl der negativen Bindungsplätze von Kationenaustauschern im Boden. Sie hängt von der chemischen Zusammensetzung des Bodens ab sowie von der mechanischen, da die effektive Wirkoberfläche mit der Größe der Kolloide zusammenhängt.
katjonbyteskapacitet u
ett mått på en jords förmåga att binda katjoner genom jonbyte till jordpartiklarnas negativt laddade ytor
Substantiv
Breitbandformat n
Breitbildformate sind Formate für den Kinofilm (meist 35 mm) die ihre große Verbreitung ab den 1950er Jahren erfuhren. Damit werden alle Bildformate bezeichnet, die breiter als das sogenannte Normalbild oder Academy ratio (1,33:1 oder 1,37:1) sind.
vidfilm, bredbild u
Vidfilm (även vidbild) eller bredbild (widescreen) är ett bildformat för 35 mm film där normalbilden (1,37:1) maskas för att skapa en bredare bild.
technSubstantiv
Totalverweigerung, totale Kriegsdienstverweigerung f
Als Totalverweigerung oder genauer totale Kriegsdienstverweigerung (TKDV) bezeichnet man in Deutschland die Verweigerung jeder öffentlichen Dienstverpflichtung, insbesondere des Militärdienstes (Wehrdienst) und aller denkbaren Ersatzdienste (Zivildienst). Damit geht die Totalverweigerung über das in der Bundesrepublik grundgesetzlich gewährleistete Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen hinaus.
totalvägran uSubstantiv
Flugzeugmodus, Flugmodus oder Offline-Modus n
Als Flugzeugmodus (kurz auch Flugmodus oder Offline-Modus) wird ein Betriebsmodus eines Mobiltelefons, Tablet-Computers, Notebooks oder anderen Kommunikationsgeräts (z. B. Smartwatch) bezeichnet, bei dem alle Funkeinheiten des Geräts und damit die drahtlosen Kommunikationsfunktionen deaktiviert sind, ohne dabei andere Gerätefunktionen auszuschalten.
flygplansläge, flygläge n
Flygplansläge kallas en funktion på en mobiltelefon, där man stänger av radioförbindelsen men där telefonen ändå är påslagen. Detta gör att det inte går att ringa eller ta emot samtal eller SMS men att det går att läsa redan mottagna SMS och lyssna på musik.
infSubstantiv
Vorsorgeprinzip n
Das Vorsorgeprinzip ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Umweltpolitik und Gesundheitspolitik in Europa, nach dem Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit im Voraus (trotz unvollständiger Wissensbasis) vermieden oder weitestgehend verringert werden sollen. Es dient damit einer Risiko- bzw. Gefahrenvorsorge.
försiktighetsprincipen
Best. Form! Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. Här ingår även en viss skälighetsbedömning.
Substantiv
Sattelzugmaschine f
Die Sattelzugmaschine ist ein von normalen Lkw abgeleitetes Fahrzeug, das anstelle einer Ladefläche eine Sattelkupplung aufweist. Diese Sattelkupplung besteht aus einer Platte mit eingebautem Schließmechanismus, auf welcher der Sattelauflieger aufliegt und in die der Königszapfen des Sattelanhängers gekuppelt wird. Damit ist der Sattelauflieger mit der Sattelzugmaschine beweglich aber sicher verbunden.
trailerdragare u
lastbil avsedd att dra en semitrailer. Den är utrustad med en s.k. vändskiva där trailerns fästanordning passar.
VerkSubstantiv
Kundennutzen m
Der Kundennutzen (Customer Value oder Customer Utility im angelsächsischen Sprachgebrauch) ist der von einem Kunden mit dessen Kaufentscheidung tatsächlich wahrgenommene Nutzen. Es gilt: Ein Kunde entscheidet sich unter Wettbewerbsbedingungen immer für den Anbieter, der ihm den höchsten, von ihm tatsächlich wahrgenommenen Nutzen bietet. Der Kundennutzen ist damit eine der zentralen Orientierungsgrößen des Marketings.
kundnytta uwirtsSubstantiv
Aktor m, -en
Aktoren (Wandler; Antriebselemente), oft auch wegen des englischen Begriffs actuator als Aktuatoren bezeichnet, setzen die elektrischen Signale (z. B. vom Steuerungscomputer ausgehende Befehle) in mechanische Bewegung oder andere physikalische Größen (z. B. Druck oder Temperatur) um und greifen damit aktiv in das Regelungssystem ein und/oder geben Sollgrößen vor.
ställdon n
Ett ställdon (ibland kallad aktuator efter engelskans actuator) är en anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system. Ställdonet styrs av en signal och omvandlar denna signal till en mekanisk rörelse eller en annan fysikalisk effekt. Signalen är ofta elektrisk, men kan också vara hydraulisk eller pneumatisk.
technSubstantiv
Kitesurfen n
Kitesurfen, auch Kiteboarden oder Lenkdrachensegeln, ist ein relativ junger Trendsport, der aus dem Powerkiten entstanden ist. Beim Kitesurfen steht der Sportler auf einem Board, das Ähnlichkeit mit einem kleinen Surfbrett oder Wakeboard aufweist, und wird von einem Kite genannten Lenkdrachen - auch Windschirm oder Schirm genannt - über das Wasser gezogen. Die Vorbewegung ist damit mit dem Surfen mit Windantrieb vergleichbar.
kitesurfning u
Kite surfing, kitesurfning eller draksurfing är ett begrepp för segling med hjälp av kraftdrake på vatten. En friflygande vinge kontrolleras med två eller flera linor, oftast 4. Vanligast är att man kitesurfar stående på en wakeboard liknande surfbräda (Kiteboard).
sportSubstantiv
Brechstange f, Brecheisen n
Die Brechstange oder das Brecheisen ist ein einfaches Werkzeug zum Aufbrechen, Heben und Bewegen. Ihre Wirkung beruht auf dem Hebelgesetz. Sie besteht aus einer festen, genügend großen Stange aus Metall, meist aus Stahl. Ein Ende dient zum Anfassen, das andere Ende ist flach, um damit in enge Spalten zu dringen, und abgewinkelt, damit man hebeln kann.
bräckjärn nSubstantiv
Rollwiderstand m
Der Rollwiderstand ist der entscheidende Parameter in der Messung der Energieeffizienz eines Reifens und hat damit einen direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs. Dieser hängt grundsätzlich vom Fahrzeug bzw. Fahrzeugtyp und den Fahrbedingungen ab. Ein Reifen mit der grünen Kategorie „A“ verbraucht auf 100 km 0,1 l weniger Kraftstoff als ein „B“-klassifizierter Reifen.
rullmotstånd n
Rullmotståndet utgör cirka 20 procent av bränsleförbrukningen på ett fordon. Rullmotståndet påverkar energieffektiviteten och på det sättet bilens driftkostnader samt koldioxidutsläpp. Ju lägre rullmotstånd desto lägre bränsleförbrukning.
Substantiv
Siphon m -e, Geruchsverschluss m
Gasverschluss von Rohrsystemen und Gefäßen. Das Funktionsprinzip ist ein S-förmiges Rohr, dessen untere Biegung stets mit Wasser gefüllt bleibt und damit den Durchlass von Gasen erschwert. Gleichzeitig kann jedoch Flüssigkeit durch den Siphon abfließen. Häufigste Anwendung des Siphons ist der Geruchsverschluss der Abwasserleitungen im Haushalt vor allem bei Waschbecken, Toiletten, Ausgüssen und Gullys.
vattenlås u
en sektion av ett vattenrör som är böjt så att en mängd vatten stannar kvar i böjen, tack vare gravitationen, och skiljer luftmassorna på låsets båda sidor. Vattnet i vattenlåset blir på detta sätt en barriär som förhindrar att dålig lukt, sjukdomar och ohyra från avloppssystemet passerar. Vattenlås används i de flesta typer av avlopp.
technSubstantiv
Gründungszuschuss m
Der Gründungszuschuss ist eine staatliche Subvention zur Förderung einer Existenzgründung, die nach den §§ 93 f. Drittes Buch Sozialgesetzbuch (bis 31. März 2012: §§ 57, 58 SGB III a.F.) von der deutschen Bundesagentur für Arbeit an Empfänger von Arbeitslosengeld gezahlt werden kann, die sich hauptberuflich selbständig machen und damit ihre Arbeitslosigkeit beenden.
Starta eget-bidrag n
Starta eget-bidrag är en folklig beteckning på ett stöd till start av näringsverksamhet. Stödet administeras av arbetsförmedlingen. Stöd kan endast utgå till den som är 25 år eller äldre och samtidigt är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös.
finan, wirtsSubstantiv
Umlaufbestand m, Ware f in Arbeit
Als Umlaufbestand, auch Ware in Arbeit, wird in der Betriebswirtschaftslehre die Menge an Beständen bezeichnet, welche durch freigegebene Aufträge in den einzelnen Stufen der laufenden Produktion gebunden ist. Damit sind in Arbeit befindliche Materialien ebenso gemeint wie in Warteschlangen oder Puffern liegende. Als Übernahme des englischen Begriffes „Work in process“ etabliert sich auch der Begriff „Ware-in-Arbeit“ zunehmend im Deutschen.
produkter pl i arbete (PIA)
De halvfärdiga produkterna kallas produkter i arbete, vilket är ett slags lager.
wirtsSubstantiv
durchschnittliche Lagerdauer f
Die durchschnittliche Lagerdauer gibt Auskunft über die Situation im Lager bzw. die Entwicklung der Kapitalbindung im Lager. Sie zeigt also auf, wie lange die Vorräte - und damit natürlich auch das dafür benötigte Kapital - durchschnittlich im Lager gebunden sind. Je kürzer die Lagerdauer eines Produktes/einer Komponente desto besser, da das Lagern laufende Kosten verursacht, Platz benötigt und dies die Produkte verteuern kann.
genomsnittlig lagringstid u
den genomsnittliga tid an vara stannar kvar i lager
wirtsSubstantiv
Gewinn- und Verlustrechnung f
Die Gewinn- und Verlustrechnung (so die Schreibweise nach HGB; orthographisch korrekt jedoch Gewinn-und-Verlust-Rechnung[1], abgekürzt GuV) ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses und damit des externen Rechnungswesens (Rechnungslegung) eines Unternehmens. Sie stellt Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes, insbesondere eines Geschäftsjahres, dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quellen des unternehmerischen Erfolges aus finanztechnischer Perspektive aus.
resultaträkning -en -ar
En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföring. Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter (exempelvis omsättning) och kostnader och ger som saldo periodens resultat (vinst eller förlust).
wirtsSubstantiv
Köhler; ugs: Seelachs m
Der Köhler oder Kohlfisch (Pollachius virens) gehört zur Familie der Dorsche und damit zur Ordnung der dorschartigen Fische. Fischer und Angler benennen ihn in der Regel mit seinem eigentlichen und fachlich einwandfreien Namen „Köhler“. In der Fischindustrie wird jedoch der aus zoologischer Sicht irreführende Name Seelachs als verkaufsfördernd angesehen, obwohl der Köhler nicht zu den Lachsen zählt, die zur Familie der Salmoniden („Forellenfische“, „Lachsfische“) gehören.
gråsej u
Gråsej (Pollachius virens) eller enbart sej är en stor, kraftig fiskart i ordningen torskartade fiskar (Gadiformes)
zooloSubstantiv
Schambein n
Das Schambein (lat. Os pubis) ist ein platter, winkelförmiger Knochen und Teil des Beckens. Es ist beidseitig vorhanden, wobei beide Schambeine in der Mittellinie durch die Schambeinfuge (Symphysis pubica) – eine faserknorpelige Verbindung – verbunden sind, damit sich die Beckenknochen geringfügig zueinander bewegen können. Nach vorn-oben ist das Schambein mit dem Darmbein (Os ilium) und nach unten (bei Tieren nach hinten) mit dem Sitzbein (Os ischii) knöchern verwachsen.
blygben n
Blygdbenet (pubis) är en skelettdel som utgör den främre delen av bäckenet.
anatoSubstantiv
K.o.-Tropfen pl
K.-o.-Tropfen oder Knockout-Tropfen sind Medikamente, die eine narkotisierende Wirkung haben und therapeutisch als Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingesetzt werden. Sie werden im Rahmen von Straftaten wie Sexual- (Drug-Facilitated Sexual Assault, DFSA) oder Eigentumsdelikten (Drug-Facilitated Crimes, DFC) genutzt, um die Opfer zu betäuben und damit wehrlos zu machen. Sie werden den Opfern unbemerkt in ihre Nahrung oder Getränke gemischt. Nach Erwachen können sich die Opfer häufig aufgrund von Gedächtnislücken für die Wirkungszeit nicht mehr an die Tat oder den Tathergang erinnern.
knockoutdroppar pl
GHB rapporteras ha använts som s.k. knockoutdroppar vid våldtäkt
Substantiv
Kulanz f
Kulanz bezeichnet allgemein ein Entgegenkommen zwischen Vertragspartnern nach Vertragsabschluss und damit einen Rechtsverzicht. Speziell umfasst sie das Gewähren von Reparatur- und Serviceleistungen bei Handelsgütern auf freiwilliger Basis nach Ablauf der gesetzlichen oder individualvertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen. Sie stellt in der Wirtschaft eine Maßnahme zur Kundenbindung dar: Auch ohne eine Verpflichtung sieht es der Kulanz-Gewährer als sinnvoll an, seinen Kunden in einem Problemfall zufriedenzustellen, um ihn als Kunden zu behalten und künftig weitere Geschäfte mit ihm tätigen zu können.
Ex gratia
(latin: 'av nåd') innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så. Ex gratia-ersättning kan vara en ersättning som ett försäkringsbolag utbetalar "av nåd", det vill säga utan att ersättningsskyldighet föreligger enligt försäkringsavtalet.
wirtsSubstantiv
Tacker m
er Handhebel eines Handtackers spannt eine Feder, die, zuletzt ausgelöst, einen Schlagstift beschleunigt, der auf eine einzelne Klammer schlägt. Damit wird ein Auflagematerial an eine (dickere) Unterlage angeheftet. Elektrisch betriebene Tacker werden Elektrotacker genannt und schießen die Klammern mit großer Kraft in den Untergrund, z. B. zum Befestigen von Polsterstoffen oder Dämmplatten. Für Polsterarbeiten werden druckluftbetriebene Tacker eingesetzt. Für großflächige Befestigungen benutzt man auch oft einen Schlagtacker, mit dem die Klammern, ähnlich wie mit einem Hammer, mit Schwung eingeschlagen werden.
häftpistol -en
Ett pneumatiskt, elektriskt eller manuellt drivet verktyg för häftning, isättande av häftklammer, i bland annat trä, läder, gummi, kartong och papp
Substantiv
Kohlenstoffsenke, Kohlendioxidsenke f
Als Kohlenstoffsenke (auch Kohlenstoffdioxidsenke oder CO2-Senke) wird in den Geowissenschaften ein Reservoir bezeichnet, das zeitweilig oder dauerhaft Kohlenstoff aufnimmt und speichert. Der Begriff ist nicht mit dem des Kohlenstoffspeichers zu verwechseln. Während der Speicher statisch ist, also eine gewisse Menge an CO2 binden kann, sind die Senken dynamisch, sie sind also Speicher, die an Zuwachs gewinnen (z. B. neubegründete Wälder). Kohlenstoffsenken sind aktuell aufgrund der globalen Erwärmung bedeutsam, weil sie das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre aufnehmen und damit der Erderwärmung entgegenwirken.
kolsänka, koldioxidsänka u
En kolsänka eller en CO2-sänka är en växande kolreservoar och är motsatsen till en kolkälla. De huvudsakliga kolsänkorna är världshaven och växande vegetation. Båda urlakar kol från atmosfären genom att biomassan använder kol vid sin uppbyggnad så som plankton och träd. Uttrycket har blivit känt mest beroende på Kyoto-protokollet.
bioloSubstantiv
Vertrag von Amsterdam m
Vertrag zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, also des EG-Vertrags, des EURATOM-Vertrags und des damals noch in Kraft befindlichen EGKS-Vertrags, sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte. Er sollte ursprünglich dazu dienen, die Europäische Union auch nach der Osterweiterung handlungsfähig zu halten. Eine durchgreifende Reform der EU scheiterte allerdings und machte weitere Reformen nötig. Für die noch ausstehenden Reformen berief der Europäische Rat auf seiner Tagung in Köln bereits am 3. und 4. Juni 1999 eine Regierungskonferenz für das Jahr 2000 ein.
Amsterdamfördraget n
Amsterdamfördraget är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 maj 1999. Fördraget undertecknades i Amsterdam, Nederländerna, av medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 2 oktober 1997.
rechtSubstantiv
Dampfentsafter m
Dampfentsafter sind für die Verarbeitung von mehreren Kilogramm Obst geeignet. Er besteht in der Regel aus drei Teilen: In den unteren flachen Behälter wird Wasser zur Dampferzeugung gefüllt. Darauf wird der Auffangbehälter gesetzt, der einen sich nach unten verjüngenden Trichter enthält. Der Auffangbehälter besitzt zudem einen Ablauf an dem ein Schlauch angeschlossen ist, der durch eine Klammer zusammengequetscht wird. In den Auffangbehälter wird der Fruchtkorb eingesetzt, der mit zahlreichen Löchern versehen ist und manchmal ebenfalls die Form eines sich verjüngenden Trichters aufweist. Der Fruchtkorb wird mit einem Deckel geschlossen, bei neueren Entsaftern besteht dieser meist aus Glas, damit der Vorgang beobachtet werden kann ohne den Deckel abnehmen zu müssen (wodurch Dampf und damit Energie verloren ginge).
saftmaja u
En saftmaja (Saft-Maja) är ett tredelat kärl, oftast av aluminium men finns även i rostfritt stål som fungerar på induktionshäll. För beredning av saft. Den understa delen fylls med vatten, som av värmen från spisplattan kokas upp, och ånga tränger upp genom ett högt placerat hål i nästa del av kärlet. Översta delen har en perforerad botten, och i den lägger man de bär och andra frukter (eller t ex rabarber) som ska saftas. Av värmen från vattenångan spricker de, och saften från dem rinner genom perforeringshålen ner i mellandelen av kärlet, varifrån saften sedan kan tappas av genom ett sidorör, som oftast förses med en gummislang och slangklämma.
Substantiv
Schneitelung f
Schneitelung ist der Rückschnitt von Bäumen (z. B. Esche, Weiden) zur Gewinnung der Triebe oder Blätter als Tierfutter. Die Verwendung der abgeschnittenen Triebe bzw. Blätter als Futter erfolgt seit dem Neolithikum. Bei der Laubfuttergewinnung werden vier Arten unterschieden: Astschneitelung, Kopfschneitelung, Laubschneitelung, Stockschneitelung. Bei Weiden wird der obere Teil des Baumes in einer Höhe von typischerweise 1–2 Metern abgeschnitten (Kopfschneitelung). Im Gartenbau sagt man dazu auch Köpfung. Dort bilden sich neue Triebe, die für verschiedene Zwecke genutzt werden können. Aus Weidentrieben kann man z. B. Korbwaren herstellen. Der Baum wächst in die Form einer Kopfweide. Stärkere Triebe müssen regelmäßig (meist mehrjährig, wenn sie verholzen) abgeschnitten bzw. entfernt werden, damit der Baum nicht unter dem eigenen Gewicht zerbricht und weiterhin junge Triebe bildet.
hamling u
Skötselsteknik som kan utföras på de flesta lövträd, till exempel lind eller ask. Tekniken går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbundna intervall på mellan 3 och 20 år. Hamling utförs på sensommaren innan löven fälls för att skapa foder åt boskap. Träden beskärs på ett sådant sätt att fler skott bildas till kommande år.
Substantiv
Silhouette f, Schattenriss m
Silhouette oder Schattenriss sind Begriffe aus der Malerei, Optik, Fotografie. Man bezeichnet damit den Umriss bzw. die Kontur einer Fläche oder die von dieser Kontur umschlossene Fläche, die sich dunkel von einem hellen Hintergrund (oder umgekehrt) abhebt. Das kann auch eine natürliche Kontur (zum Beispiel der Schatten eines Körpers oder die durch die Bebauung erzeugte Kontur einer Stadt (Skyline)) oder eine künstliche (zum Beispiel eine Schattenzeichnung oder ein Scherenschnitt) sein.
siluett, silhuett u
En silhuett eller siluett är bilden av en person, ett objekt eller landskap som enbart består av en kontur medan det övriga är formlöst och där det som är i silhuett ofta är svartfärgat. Termen, som har fått sitt namn efter fransmannen Étienne de Silhouette (1709-1767), användes initiallt under 1700-talet för att beskriva profilporträtt eller andra bilder utklippta i tunt svart papper.
Substantiv
Produktionsmittel n
Produktionsmittel ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Begriff und beschreibt diejenigen Arbeits- und Betriebsmittel, die zur Produktion von Gütern erforderlich sind, stofflich nicht direkt (aber materiell als Abnutzung, buchhalterisch als Abschreibung) in die jeweiligen Endprodukte eingehen und in entsprechenden Produktionsprozessen wiederkehrend verwendet oder eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Gebäude, Verkehrs- und Nutzflächen, technische Anlagen, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und die damit verbundenen produktionstechnischen Verfahren.
produktionsmedel n
Produktionsmedel (tyska Produktionsmittel) är i marxistisk terminologi en sammanfattande benämning på arbetsmedel (tyska Arbeitsmittel) och arbetsföremål (tyska Arbeitsgegenstand). Tillsammans med det mänskliga arbetet utgör produktionsmedlen förutsättningarna för att produktion ska kunna ske.
wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.06.2018 14:58:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon