Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch brachte fertig - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
zustande bringen
brachte zustande
till stånd
fick
Verb
bereit, fertig be/redd, -rett -reddt
fertig schreiben skriva färdigt
fertig angezogen färdigkläddAdjektiv
fertig, bereit
bereit, mit etwas anzufangen
redoAdjektiv
fix und fertig (alles ist erledigt) helt klar, fix och fertig (fixad)Adjektiv
zurückbringen
brachte zurückhat zurückgebracht
lämna tillbaka
lämnade tillbaka
Verb
in Schwung bringen
brachte
sätta fräs något
satte
Verb
aufbringen
brachte aufhat aufgebracht
uppbringa
uppbringade

skaffa fram
Verb
fertig färdigAdjektiv
allein fertig werden klara sig självVerb
fertig klar
färdig
Adjektiv
es nicht fertigbringen, Nein zu sagen
brachte fertighat fertiggebracht
inte förmå sig att säga nej
förmåddehar förmått
Verb
bereit, fertig färdig, bereddAdjektiv
einen Bericht fertigstellen
stellte fertig
slutföra en rapport
slutförde
Verb
überwältigen, fertigmachen
überwältigte/machte fertig
förkrossa
förkrossade
Verb
in Ordnung bringen
brachtehat gebracht
ordna, lägga/ställa/sätta i ordningVerb
fertig, am Ende sein vara slut, är slut
eine Firma hochbringen
brachte hoch
upparbeta en firma
upparbetade
Verb
zusammenführen, zusammenbringen
führte/brachte zusammen
sammanföra
sammanförde
Verb
in Verruf bringen
brachtehat gebracht
göra illa beryktad
gjorde
Verb
ins Rollen bringen
brachtehat gebracht
sätta i rullning
satte
Verb
jemanden zur Schule bringen
brachte
skjutsa ngn till skolan
skjutsade
Verb
jmdn. zu Boden m bringen
brachte
däcka ngn.
däckade
Verb
mitnehmen, mitbringen
nahm/brachte mit
medta[ga], -tog, -tagitVerb
etwas fertigbringen, etwas schaffen
brachte fertig / schaffte

Bsp.: Das schaffe ich (nicht).
klara ngt (gå i land med ngt)
klarade

Ex.: Det klarar jag (inte).
Verb
jemanden zum Schweigen bringen
brachtehat gebracht
tysta ngn -r -de -t, ngn att tiga, bringa ngn till tystnadVerb
etwas zum Abschluss bringen
brachtehat gebracht
föra ngt till ett slut
fördehar fört
Verb
bewältigen, lösen, fertig werden mit tackla, klara -de -t, bemästra -de -t, bukt medVerb
Auf die Plätze, fertig, los! Spr Klara, färdiga, gå!Spr
überlegen sein, fertig werden mit rå-dde-tt
fertigmachen (fertigstellen)
machte fertig

eine Arbeit ~
göra färdig, färdigställaVerb
herrichten, fertig machen
richtete her / machte fertig
iordningställa
iordningställde
Verb
jemanden/etwas in Sicherheit bringen
brachte
föra ngn/ngt i säkerhet
förde
Verb
die Saiten zum Klingen bringen
brachte
strängarna att klinga
fick
Verb
neue Argumente vorbringen
brachte vorhat vorgebracht
dra fram nya argument
drog fram
Verb
jemandem Wohlwollen entgegenbringen
brachte entgegenhat entgegengebracht
visa välvilja mot ngn
visade
Verb
jemanden auf den Gedanken bringen
brachte
ngn att tänka att
fick
Verb
jemanden ums Geld bringen
brachtehat gebracht
blåsa ngn pengar
blåste
Verb
ins Schwanken/Wanken bringen
brachtehat gebracht
sätta i gungning
satte
figVerb
jemandem Manieren pl beibringen
brachte beihat beigebracht
sätta hyfs ngn
satte
Verb
sich für etwas fertigmachen
machte sich fertig
göra sig i ordning (klä sig fin) för ngtVerb
jemanden ins Krankenhaus bringen
brachtehat gebracht
ta ngn till sjukhusetVerb
einbringen (Geld), bringt ein
brachte einhat eingebracht
inbringa (pengar), inbringar
inbringadehar inbringat
Verb
jemanden (Akk.) zum Lachen bringen
brachte
ngn att skratta
fick
Verb
erledigen, mit etwas fertig werden klara, -r, -de, -t av
jemanden auf andere Gedanken bringen
brachtehat gebracht
ngn andra tankar
fickhar fått
Verb
fix und fertig (mit den Kräften) helt / alldeles slut (ingen ork mer)
entdecken, an den Tag bringen
entdeckte / brachte
uppdaga
uppdagade
Verb
die Kinder ins Bett bringen
brachtehat gebracht
stoppa barnen i säng
stoppade
Verb
jemanden umbringen, jemanden ums Leben bringen
brachte (um)
ta ngn av daga, bringa någon om livet, förgöra ngnVerb
mehr Schaden als Nutzen bringen
brachtehat gebracht
göra mer skada än nytta
gjorde
Verb
verursachen; zustande bringen
verursachte / brachte zustandehat verursacht/zustande gebracht
åstadkomma, åstad/kommer, -kom -kommit -kommen -komnaVerb
in Umlauf m setzen, in Verkehr m bringen
setzte/brachte
släppa ut i rörelsen
släppte ut
Verb
jemandem (Dativ) eine Schnittwunde beibringen
brachte bei
tillfoga ngn ett knivsår
tillfogade
Verb
vom rechten Weg abbringen
brachte abhat abgebracht
leda villovågar
leddehar lett
Verb
mitbringen
brachte mit

Bsp.: Was soll ich mitbringen?
ta med sig
tog

Ex.: Vad ska jag ta med mig?
Verb
die Kinder zur Kita f bringen
brachtehat gebracht
lämna barnen dagis -et
lämnade
Verb
umwerfen, zu Fall bringen
warf um / brachte
dra omkull
drog
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.02.2019 12:10:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon