Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch biss ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
beißen
bissgebissen
bita biter bet bitit
bitabetbitit

Präsens: biter Supinum: bitit
Verb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
anbeißen
biss anangebissen
nappa
nappadenappat

nappar (Präs.)
Verb
AG AB
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
bis tills (= till dess)Konjunktion
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
ab jetzt härefter
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
(ab)holen hämta
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
Biss m -e bett, -et, -
t.ex. hund~, katt~
Substantiv
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
Bis nachher! Hej länge!
Bis morgen! Vi ses i morgon!
Bis denne! ugs Hej då!
Bis gleich! Vi ses!
Bis bald! Vi ses!NO
bis (zeitlich) till (tidspreposition)Präposition
bis
(zeitlich)
tills
bis zum ända tills
bis bald! Vi hörs!
bis zu fram till
Bis später! Vi ses senare! Hej länge!Redewendung
Bis dann! Hej länge!
Bis bald! Vi ses snart igen!
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.06.2022 3:16:59
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken