Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch bildete ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abbilden avbilda Verb
bilden bilda Verb
abfärben färga av sig Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abbürsten borsta av Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abnötigen avtvinga Verb
absägen såga av Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abberufen hemkalla Verb
absagen ge återbud Verb
abschleifen slipa av Verb
abwerten nedvärdera Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abrüsten avrusta militVerb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
ab jetzt härefter
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
ausbilden dana, utbilda -r -de -tVerb
(ab)waschbar tvättbar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abschrecken avskräcka Verb
(ab)holen hämta -ar
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
(ab)holen hämta
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
ich hebe ab jag tar ut
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abbeißen bita av Verb
abdichten isolera, tätaVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abraten avråda Verb
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
abreißen
riss abhat abgerissen
riva av
rev avhar rivit av
Verb
er hebt ab han tar ut
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.03.2023 15:04:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken